Nuorisotakuu

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -neuvottelukunta

OKM052:00/2017 Kehittäminen

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä ja lisäksi syventää yhteistyötä nuorten tukemisessa ja koota hyvät toimintatavat hyödynnettäväksi valtakunnallisesti.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM052:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.10.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 4.10.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Osaaminen ja koulutus

Kärkihankkeet Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

Toimenpiteet Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu tukea tarvitsevasta nuoresta on yhdellä taholla ja vahvistetaan etsivää nuorisotyötä. Syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä nuorten tukemisessa. Hyödynnetään nuorisotakuun hyvät käytännöt ja hankkeet sekä otetaan käyttöön parhaat elementit laajentamalla ne valtakunnallisiksi.

Tavoitteet ja tuotokset

Neuvottelukunnan tehtävänä on kärkihankkeen toimeenpanon seuranta ja arviointi, maakuntauudistuksen seuraaminen nuorille suunnattujen palvelujen näkökulmasta ja hyvien käytäntöjen kokoaminen hyödynnettäväksi kuntien ennaltaehkäisevässä työssä.

Tiivistelmä

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä ja lisäksi syventää yhteistyötä nuorten tukemisessa ja koota hyvät toimintatavat hyödynnettäväksi valtakunnallisesti.

Lähtökohdat

Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan -kärkihankkeen tavoitteena on tukea nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä ja lisäksi syventää yhteistyötä nuorten tukemisessa ja koota hyvät toimintatavat hyödynnettäväksi valtakunnallisesti.

Lisätietoja