Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma

OKM051:00/2017 Kehittäminen

Suomalaisilla korkeakouluilla on käytössään keskitetysti organisoitu datanhallinnan ja suurteholaskennan ympäristö CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n tarjoamana, joka ei ole enää ajan tasalla. Kehittämisohjelmassa päivitetään CSC:n laiteympäristö ja palvelut kansainvälisen yhteistyön varmistavalle tasolle noin 35 miljoonan euron investoinnilla 2017-2021.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM051:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2017 – 31.12.2021

Asettamispäivä 22.6.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Osaaminen ja koulutus

Kärkihankkeet Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

Toimenpiteet Kootaan tutkimuksen voimavaroja ja vahvistetaan osaamiskeskittymiä

Yhteyshenkilö
Petteri Kauppinen, Opetusneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kehittämisohjelman tavoitteena on investoida datanhallinnan ja laskennan infrastruktuureihin sekä niihin liittyviin palveluihin. Kehittämisohjelmalla päivitetään alan infrastruktuureja kansainvälisen yhteistyön varmistavalle tasolle, parannetaan tutkimuksen ja koulutuksen palveluita sekä toteutetaan hallitusohjelman digitalisaatiotavoitetta. Kansainvälisestä näkökulmasta kehittämisohjelmassa huomioidaan erityisesti alan eurooppalainen tutkimusinfrastruktuuripolitiikkakehitys. Osaamistason nostamisella ja kyvykkyyksien lisäämisellä tuetaan myös niin julkisen hallinnon kuin elinkeinoelämän hyötyjä.