Suomen Akatemian toimikuntarakenteen uudistaminen

Suomen Akatemian toimikuntarakenteen uudistaminen

OKM049:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeessa laaditaan ehdotus toimista Suomen Akatemian toimikuntatyön ja -rakenteen kehittämiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM049:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2017 – 31.12.2017

Asettamispäivä 1.2.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Osaaminen ja koulutus

Kärkihankkeet Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

Toimenpiteet Vahvistetaan tutkimuksen vaikuttavuutta ja hyödyntämistä tukevaa rahoituspohjaa sekä uudistetaan innovaatioiden kaupallistamisen palvelurakenteita ja säädöspohjaa

Lainvalmistelu

HE laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  6/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  8.2.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 15/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen Akatemiasta annettua lakia. Muutoksia ehdotetaan Suomen Akatemian hallinnollista asemaa, tehtäviä ja tieteellisiä toimikuntia koskeviin pykäliin.

VastuuministeriOpetusministeri Grahn-Laasonen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän ehdotus mahdollisista säädösmuutoksista

Tiivistelmä

Hankkeessa laaditaan ehdotus toimista Suomen Akatemian toimikuntatyön ja -rakenteen kehittämiseksi.

Lähtökohdat

Suomen Akatemia hallintoviraston työryhmä on valmistellut raportin, jossa käsitellään toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia sekä kuvataan esille nousseita kehitysmahdollisuuksia
(http://www.aka.fi/globalassets/42julkaisuVraportti-toimikuntatyonkehittaminen-
final.pdf). Työryhmän raportti on tarkoitettu jatkokeskustelun pohjaksi
Suomen Akatemian toimikuntatyön kehittämisessä.
Suomen Akatemian toimikuntien toimintaa ja tehtäviä on uudistettu edellisen kerran merkittävästi vuonna 1995, jolloin toimikuntien määrää vähennettiin ja niissä toimivien luottamushenkilöiden määrää supistettiin. Suomen Akatemiaa koskevaa lakia uudistettiin vuonna 2010, jolloin muutettiin Akatemian hallituksen kokoonpanoa sekä tutkimusvirkajärjestelmää.

Vuonna 2014 täsmennettiin Akatemian hallituksen kokoonpanoa ja
tehtäviä sekä säädettiin Akatemian yhteyteen perustetusta strategisen tutkimuksen
neuvostosta ja Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomiteasta.

Käytännön toimikuntatyö on muuttunut kahdessakymmenessä vuodessa ja kehittynyt
monin tavoin. Rahoitushakemusten arviointiprosessia on jatkuvasti kehitetty, kansainvälisten asiantuntijoiden muodostamat paneelit on tuotu keskeiseksi osaksi hakemusten arviointia ja päätöksentekokriteerit ovat monipuolistuneet. Samaan aikaan tieteellinen tutkimus ja sen tekemisen tavat ovat uudistuneet. Tutkimus-ja innovaatiotoiminnassa on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia uudistuksia muun muassa uuden yliopistolain ja tutkimuslaitosuudistuksen muodossa.

Lisää aiheesta