Eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain uudistaminen

OKM047:00/2019 Säädösvalmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) uudistamiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM047:00/2019

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2019 –

Asettamispäivä 3.10.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Strategiset kokonaisuudet Kulttuuri, nuoriso ja liikunta

Lainvalmistelu

HE laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille myönnettävistä apurahoista sekä Taiteen edistämiskeskuksesta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
  • Ei annettu istuntokaudella

Kyse on kirjailijoiden ja kääntäjien apurahajärjestelmää koskevasta laista. Nykyinen apurahoista päättävä lautakunta esitetään lakkautettavaksi. Lautakunnan tehtävät siirrettäisiin kahdelle eri taholle riippuen siitä, mistä kirjallisuuden lajista on kyse. Määrärahan jakoperiaatteet säilyisivät pääosin nykyisenlaisina, mutta määrärahan määräytymis- ja laskemisperuste irrotettaisiin nykyisistä yleisten kirjastojen kirjahankinnoista.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elina Anttila, Hallitussihteeri
puh. +358 295 330 184
[email protected]

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lain uudistamista. Työryhmän tehtävänä on laatia luonnos hallituksen esitykseksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain (236/1961) uudistamiseksi.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.