Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistaminen

OKM043:00/2019 Säädösvalmistelu

OKM on käynnistänyt esiselvityshankkeen Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistamisesta. Hankkeessa kootaan aineistoa, jonka pohjalta voidaan tehdä päätös varsinaisen säädösvalmisteluhankkeen käynnistämisestä. Esivalmistelun aikana kerätään tietoa muun muassa kirjaston toiminnan nykytilasta, muutostekijöistä ja kansainvälisestä kehityksestä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM043:00/2019

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.10.2019 – 31.1.2020

Asettamispäivä 7.10.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on selvittää varsinaisen säädösvalmisteluhankkeen käynnistymisen edellytyksiä. Hankkeessa järjestetään Näkövammaisten kirjaston asiakasryhmille ja muille sidosryhmille kuulemistilaisuudet, joiden perusteella saadaan tietoa mahdollisen säädösvalmisteluhankkeen pohjaksi.

Tiivistelmä

OKM on käynnistänyt esiselvityshankkeen Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistamisesta. Hankkeessa kootaan aineistoa, jonka pohjalta voidaan tehdä päätös varsinaisen säädösvalmisteluhankkeen käynnistämisestä. Esivalmistelun aikana kerätään tietoa muun muassa kirjaston toiminnan nykytilasta, muutostekijöistä ja kansainvälisestä kehityksestä.

Lähtökohdat

Hankkeen käynnistäminen perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön havaintoihin lain ajantasaisuudesta ja toimivuudesta muuttuvassa toimintaympäristössä. Näkövammaisten kirjaston toimintaympäristössä on nähtävissä kolme laajaa muutosta - digitalisaatio, säädösympäristön muutokset ja väestörakenteen muutokset - jotka vaikuttavat kirjaston toimintaan nyt ja lähitulevaisuudessa.

Lisää aiheesta