Varastokirjaston yhdistäminen Kansalliskirjastoon

OKM043:00/2017 Säädösvalmistelu

OKM:n työryhmä valmisteli Varastokirjaston yhdistämistä Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon (OKM 2017:52). Esityksen taustalla on edellisten hallitusten Kehu- ja Virsuhankkeiden periaatteet: Varastokirjasto on liian pieni toimiakseen itsenäisenä virastona. Yhdistämisellä ratkaistaisiin myös ao. kirjastojen tilatarpeita.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM043:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2017 –

Asettamispäivä 17.8.2017

Lainvalmistelu

  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
  • Ei annettu istuntokaudella

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anne Luoto-Halvari, Ylitarkastaja

Tavoitteet ja tuotokset

Opetus-ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän valmistelemaan hallituksen esityksen Varastokirjaston yhdistämisestä Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon. esitys (OKM 2017:52) valmistui 11/2017.

Tiivistelmä

OKM:n työryhmä valmisteli Varastokirjaston yhdistämistä Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon (OKM 2017:52). Esityksen taustalla on edellisten hallitusten Kehu- ja Virsuhankkeiden periaatteet: Varastokirjasto on liian pieni toimiakseen itsenäisenä virastona. Yhdistämisellä ratkaistaisiin myös ao. kirjastojen tilatarpeita.

Lähtökohdat

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa Ratkaisujen Suomi (27.5.2015) todettiin, että "keskushallinnon virastorakenteen uudistusta jatketaan välittömästi tukeutuen Kehu- ja Virsu-hankkeissa omaksuttuihin kehittämisperiaatteisiin, ja että jatkovalmistelutyö käynnistetään välittömästi".