Arviointi- ja avustustoimikunta 2019-2023

OKM038:00/2019 Toimielin

Valtioneuvosto on asettanut nuorisolakiin perustuvan Arviointi- ja avustustoimikunnan nelivuotiskaudeksi 1.9.2019-31.8.2023, kuitenkin enintään siihen asti kun uuden toimikunnan toimikausi alkaa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM038:00/2019

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2019 – 31.8.2023

Asettamispäivä 21.8.2019

Toimielimen tyyppi Toimikunta

Yhteyshenkilö
Viivi Pekkonen, Pääsihteeri
puh. +358 295 330 192
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Toimikunta tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle vuosittain esityksen valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionavustusten jaosta. Lisäksi toimikunta antaa ministeriölle vuosittain lausunnon valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudesta, sekä tekee ministeriön pyynnöstä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Tiivistelmä

Valtioneuvosto on asettanut nuorisolakiin perustuvan Arviointi- ja avustustoimikunnan nelivuotiskaudeksi 1.9.2019-31.8.2023, kuitenkin enintään siihen asti kun uuden toimikunnan toimikausi alkaa.