Jatkuvan oppimisen uudistus

Parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus

OKM033:00/2019 Kehittäminen

Parlamentaarisella jatkuvan oppimisen uudistuksella vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM033:00/2019

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.8.2019 – 31.12.2020

Asettamispäivä 21.8.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keino Parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Osaamisesta turvaa työn murrokseen

Keino Laaditaan esitys jatkuvan oppimisen työelämälähtöiseksi malliksi

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keino Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus

Yhteyshenkilö
Kirsi Heinivirta, suunnittelupäällikkö
puh. +358 40 709 9295

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan ehdotus jatkuvan oppimisen uudistukseksi. Kokonaistarkastelussa otetaan huomioon koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, muutosturvan, työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen sekä osaamisen tunnistamisen niveltäminen uuteen järjestelmään.

Tiivistelmä

Parlamentaarisella jatkuvan oppimisen uudistuksella vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista.

Lähtökohdat

Työllisyyden edistäminen edellyttää vahvaa panostusta koulutukseen ja osaamiseen. Muuttuvan työelämän vaatimukset lisäävät oman osaamisen päivittämisen ja jatkuvan oppimisen tarvetta. Erityisenä haasteena on, että koulutusta eniten tarvitsevat osallistuvat siihen vähiten.

Lisätietoja