Oppivelvollisuuden laajentaminen

Hallituksen esitys oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

OKM032:00/2019 Säädösvalmistelu

Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM032:00/2019

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.9.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 28.8.2019

Lainvalmistelu

HE oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  39/2020
  41/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 330 234

Yhteyshenkilö
Pasi Rentola, Talouspäällikkö

Yhteyshenkilö
Piritta Sirvio, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 238

Tiivistelmä

Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa keskeisenä tavoitteena on, että koulutus ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Hallitusohjelmassa on linjattu, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.