Oppivelvollisuuden laajentaminen

HE laiksi oppivelvollisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

OKM032:00/2019 Säädösvalmistelu

Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM032:00/2019

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.9.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 28.8.2019

Lainvalmistelu

HE laiksi oppivelvollisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 19.9.2019
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  35/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus-

Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Janne Öberg, HALLITUSNEUVOS
puh. +358 40 037 3809

Tiivistelmä

Korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen. Tavoitteena on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Kehitetään toisen asteen valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta.

Lähtökohdat

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmassa keskeisenä tavoitteena on, että koulutus ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Hallitusohjelmassa on linjattu, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen.