Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskeva yleissopimus (uudistettu)

Uudistetun Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevan yleissopimuksen kansallinen voimaansaattaminen

OKM031:00/2020 Säädösvalmistelu

Uudistettu Euroopan neuvoston yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta tuli kansainvälisesti voimaan 1.10.2017. Uudistettu yleissopimus päivittää vuonna 1992 tehdyn yleissopimuksen määräykset vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Hankkeessa on tarkoitus selvittää, mitä toimenpiteitä uudistettu sopimus edellyttäisi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM031:00/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 1.1.2020

Lainvalmistelu

HE uudistetun elokuvien yhteistuotantoa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 3.2.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  13/2021
  25/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Uudistetun elokuvien yhteistuotantoa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen kansallinen voimaansaattaminen.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Kurvinen

YhteyshenkilöLaura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos
puh. +358 295 330 086
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa on tarkoitus selvittää, onko Suomen tarkoituksenmukaista liittyä Euroopan neuvoston elokuvien yhteistuotantoa koskevaan, uudistettuun yleissopimukseen, ja jos on, edellyttääkö yleissopimukseen liittyminen eduskunnan myötävaikutusta. Jos edellyttää, asiasta on tarkoitus valmistella hallituksen esitys eduskunnalle.

Tiivistelmä

Uudistettu Euroopan neuvoston yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta tuli kansainvälisesti voimaan 1.10.2017. Uudistettu yleissopimus päivittää vuonna 1992 tehdyn yleissopimuksen määräykset vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Hankkeessa on tarkoitus selvittää, mitä toimenpiteitä uudistettu sopimus edellyttäisi.

Lähtökohdat

Euroopan neuvostossa valmisteltu uudistettu yleissopimus elokuvien yhteistuotannosta allekirjoitettiin vuonna 2017. Uudistetun yleissopimuksen tavoitteena on edistää ja helpottaa sopimuspuolten välisten elokuvien yhteistuotantojen syntymistä asettamalla yhteistuotannoissa sovellettavat yhteiset säännöt. Uudistettu yleissopimus päivittää vuonna 1992 elokuvien yhteistuotannosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen säännökset vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Suomi liittyi vuoden 1992 yleissopimukseen vuonna 1995.

Lisätietoja