Lapsistrategian valmistelu

Lapsistrategian valmistelu

OKM030:00/2018 Kehittäminen

Osana julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2019-2022 hallitus on päättänyt käynnistää seuraavaa hallitusta varten kansallisen lapsistrategian valmistelun. Tavoitteena on laajasti tutkittuun tietoon nojaava, lapsen etua yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vahvistava, poikkihallinnollinen valmistelutyö.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM030:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2018 – 28.2.2019

Asettamispäivä 5.6.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Valmistelu pohjustaa seuraavalle hallitukselle lapsistrategian laadintaa. Työn tavoitteena on käydä laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua lapsi- ja perhepolitiikasta sekä vahvistaa lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa. Lapsistrategian valmistelusta vastaavat opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Työn tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuvaa toimintakulttuuria päätöksenteossa ja palveluissa. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi lasten kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa, perheiden ja vanhemmuuden tukeen sekä työelämän perheystävällisyyden vahvistumiseen.

Tiivistelmä

Osana julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2019-2022 hallitus on päättänyt käynnistää seuraavaa hallitusta varten kansallisen lapsistrategian valmistelun. Tavoitteena on laajasti tutkittuun tietoon nojaava, lapsen etua yhteiskunnallisessa päätöksenteossa vahvistava, poikkihallinnollinen valmistelutyö.

Lähtökohdat

Hallitus päätti kevään kehysriihessä käynnistää seuraavaa hallitusta varten kansallisen lapsistrategian valmistelun. Vaalikausittain laadittavalla lapsistrategialla vahvistettaisiin yhteistä kansallista lapsipolitiikan tahtotilaa. Tavoitteena on edistää lapsi- ja perhemyönteistä yhteiskuntaa.

Lapsistrategia ylittää sektorirajat ja kääntää katseen varhaisiin vuosiin. Tutkimustieto korostaa lapsuuden ja varhaisten vuosien merkitystä kasvulle, kehitykselle, myöhemmälle oppimiselle, hyvinvoinnille ja elämässä pärjäämiselle.