Työryhmä laatimaan toimenpideohjelma ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä

OKM028:00/2017 Kehittäminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM028:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.2.2017 – 10.4.2017

Asettamispäivä 3.2.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Osaaminen ja koulutus

Kärkihankkeet Nopeutetaan siirtymistä työelämään

Toimenpiteet Nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä

Tavoitteet ja tuotokset

Pääministeri Sipiiän hallituksen kärkihankkeen, Nopeutetaan siirtymistä työelämään, osatavoitteena on toiselta asteelta korkeakoulutukseen siirtymisen nopeuttaminen. Kärkihankkeen toimenpidesuunnitelman mukaan opetus-ja kulttuuri ministeriö käynnistää yhdessä korkeakoulujen kanssa prosessin, jossa korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta. Tavoitteena on myös luopua pitkäkestoisesta pääsykokeisiin valmistautumisesta, jolloin tarve osallistua valmennuskursseille vähenee oleellisesti. Korkeakoulutuksen opiskelijavalintoja tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa turvataan sekä yleissivistävän että ammatillisen toisen asteen koulutuksen suorittaneiden yhdenvertainen mahdollisuus päästä korkeakoulutukseen. Myös opetus-ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ylioppilastutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa ehdotti opetus-ja kulttuuriministeriölle 4.11.2016 jättämässään raportissa, että Ammatillisten tutkintojen hyödyntämisestä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen valinnoissa käynnistetään jatkotyö, johon osallistuvat korkeakoulujen ja koulutuksen järjestäjien edustajien lisäksi Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Strategisen hallitusohjelman mukaan ammatillisen koulutuksen reformissa vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä sekä uudistetaan koulutuksen rahoitusta ja rakenteita jatko-opintokelpoisuus säilyttäen. Ammatillista koulutusta uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita uudistamalla ammatillisen koulutuksen kokonaisuutta koskeva toimintalainsäädäntö siten, että lainsäädännön keskeisenä lähtökohtana ovat osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Muun muassa tutkintojärjestelmään liittyvää sääntelyä ja hallintoa kevennetään tutkintoja laaja-alaistamalla ja erillisten tutkintojen määrää vähentämällä sekä siirtymällä yhteen tapaan osoittaa osaaminen ja toteuttaa osaamisen arviointi. Ammatillisia tutkintoja uudistetaan niin, että ne reagoivat aiempaa ketterämmin työelämän osaamistarpeissa tapahtuviin muutoksiin, mutta tuottavat edelleen osaamista myös elinikäisen oppimisen tarpeisiin sekä valmiuksia jatko-opintoihin.


Opetus-ja kulttuuriministeriö on asetti 3.2. työryhmän, jonka tehtävänä on laatia toimenpideohjelma ammatillisen toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä.

Työryhmän tulee kartoittaa sekä korkeakoulujen että ammatillisen koulutuksen järjestäjien näkemyksiä ammatillisten tutkintotodistusten käytön nykytilasta ja siihen liittyvistä ongelmista korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa sekä muista keinoista, joilla edistetään ammatilliselta toiselta asteelta korkeakoulutukseen siirtymistä. Työryhmän tehtävänä on tehdä esityksiä ammatillisten tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa. Työryhmän tulee tehdä ehdotuksensa toimenpideohjelmaksi toisen asteen tutkintojen paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa 10.4.2017 mennessä Työryhmän tulee kuulla keskeisiä sidosryhmiä. Työryhmän tulee järjestää keskustelutilaisuuksia tai muita osallistumismahdollisuuksia, jotka edistävät toimenpideohjelman laatimista.

Lisätietoja