Työryhmä laatimaan toimenpideohjelma ylioppilastutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi korkeakoulujen valintamenettelyissä

OKM027:00/2016 Kehittäminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM027:00/2016

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.5.2016 – 31.10.2016

Asettamispäivä 4.5.2016

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Osaaminen ja koulutus

Kärkihankkeet Nopeutetaan siirtymistä työelämään

Toimenpiteet Nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä

Yhteyshenkilö
Johanna Moisio, Opetusneuvos

Tavoitteet ja tuotokset

Pääministeri Sipilän hallituksen kärkihankkeen, Nopeutetaan siirtymistä työelämään, osatavoitteena on toiselta asteelta korkeakoulutukseen siirtymisen nopeuttaminen. Kärkihankkeen toimenpidesuunnitelman mukaan opetus-ja kulttuuriministeriö käynnistää yhdessä korkeakoulujen kanssa prosessin, jossa korkeakoulut uudistavat alintakoemenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta. Tavoitteena on myös luopua pitkäkestoisesta pääsykokeisiin valmistautumisesta, jolloin tarve osallistua valmennuskursseille vähenee oleellisesti.

Lisäksi on tarpeen, että ylioppilastutkintolautakunta ja korkeakoulut laativat toimenpideohjelman ylioppilastutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi valintamenettelyssä. Ylioppilastutkintoa kehitetään tukemaan koulutuksen yleissivistäviä tavoitteita ja mahdollistamaan tutkinnon laajempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 4.5.2016 työryhmän, jonka tehtävänä
on laatia toimenpideohjelma ylioppilastutkinnon paremmaksi hyödyntämiseksi
korkeakoulujen valintamenettelyissä. Työryhmän määräaika on 31.10.2016.

Työryhmän tulee kuulla keskeisiä sidosryhmiä. Työryhmän tulee toimia tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän (OKM/38/040/2014)
kanssa, ja järjestää keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia, jotka edistävät tavoitteiden saavuttamista.

Työryhmän puheenjohtajana toimii opetusneuvos Johanna Moisio, ja varapuheenjohtajana opetusneuvos Birgitta Vuorinen opetus-ja kulttuuriministeriöstä.

Työryhmän jäseniä ovat:

opetusneuvos Heikki Blom, opetus-ja kulttuuriministeriö
ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, opetus-ja kulttuuriministeriä
professori Juha Kinnunen, Aalto-yliopisto
puheenjohtaja Riikka Lindroos, Suomen rehtorit ry
puheenjohtaja Elli Luukkainen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry
opintoasiainpäällikkö Tapio Rimpioja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
erikoistutkija Matti Sarvimäki, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
puheenjohtaja Patrik Scheinin, ylioppilastutkintolautakunta
PsT Sirpa Vahtera, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
suunnittelija Riikka Valkonen, Jyväskylän yliopisto
pääsihteeri Jukka Vuorinen, Suomen opinto-ohjaajat ry
pääsihteeri Kaisa Vähähyyppä, ylioppilastutkintolautakunta
erityisasiantuntija Merja Vaisto, Opetushallitus

Työryhmä voi kutsua sihteerin työryhmän ulkopuolelta. Sihteerikulutja muut työryhman
menot voidaan maksaa talousarviotililtä 29.40.20.1

Lisätietoja