Elokuvataiteen edistämisestä annetun lain uudistamistyöryhmä

OKM026:00/2016 Kehittäminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM026:00/2016

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2016 – 30.4.2017

Asettamispäivä 29.9.2016

Lähtökohdat

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus elokuvataiteen edistämisestä annetun lain uudistamiseksi. Ehdotuksen tulee sisältää muun muassa esitykset elokuvien ja muiden kuvaohjelmien valmistamista, jakelua ja audiovisuaalisen kulttuurin edistämistä koskevasta valtiontukijärjestelmästä sekä siitä, miten valtiontukien myöntämiseen liittyvä julkisen vallan käyttö järjestetään lain tasolla. Valmistelussa tulee huomioida Suomen elokuvasäätiön asema yksityisoikeudellisena säätiönä.

Valmistelussa on lisäksi otettava huomioon valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomuksessa esitetyt kannanotot, eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu sekä lainuudistusta varten teetetyt selvitykset.

Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa elokuvataiteen edistämisestä annetun lain uudistamiseksi hallituksen esityksen muotoon.