Arviointi- ja avustustoimikunta 2015-2019

Arviointi- ja avustustoimikunta 2015-2019

OKM025:00/2015 Toimielin

Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen avustusasioissa opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä on arviointi- ja avustustoimikunta, jonka asettaa valtioneuvosto. Toimikunta voi keskuudestaan asettaa jaostoja asioiden valmistelua varten.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM025:00/2015

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2015 – 31.8.2019

Asettamispäivä 31.8.2015

Toimielimen tyyppi Toimikunta

Tavoitteet ja tuotokset

Toimikunnan tehtävänä on:
1) antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuudesta;

2) tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen ja valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionavustusten jaosta;

3) tehdä opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Toimikunnan tehtävistä ja asettamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella säädetään myös toimikunnan kokoonpanosta.

Arviointi- ja avustustoimikunnan jäsenet:

Anttonen, Tarja pääsihteeri
Rguibi, Mariam puheenjohtaja
Kurvinen, Antti varapuheenjohtaja
Grönroos, Simo jäsen
Isbom, Hanna jäsen
Kiuttu, Mikko jäsen
Reina, Riikka jäsen
Ahponen, Tatu jäsen
Weuro, Jaakko jäsen
Åkero, Fredrika jäsen

Tiivistelmä

Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen avustusasioissa opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä on arviointi- ja avustustoimikunta, jonka asettaa valtioneuvosto. Toimikunta voi keskuudestaan asettaa jaostoja asioiden valmistelua varten.

Lisätietoja