Museopoliittisen ohjelman laatiminen

OKM022:00/2015 Kehittäminen

Työryhmän tehtävänä on tarkastella kokonaisvaltaisesti suomalaista ammatillisesti hoidettua museokenttää ja muodostaa näkemys sen tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista. Työryhmän tulee laatia ehdotus museopoliittisiksi linjauksiksi ja painopisteiksi, jotka perustuvat kulttuuripolitiikan tavoitteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM022:00/2015

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.8.2015 – 31.8.2017

Asettamispäivä 29.6.2015

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän ehdotus museopoliittiseksi ohjelmaksi on lähetetty lausunnoille maaliskuussa 2017. Lausuntojen perusteella viimeisteltävän ja visualisoidun museopoliittisen ohjelman on määrä valmistua elokuussa 2017.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on tarkastella kokonaisvaltaisesti suomalaista ammatillisesti hoidettua museokenttää ja muodostaa näkemys sen tulevaisuudesta ja kehittämistarpeista. Työryhmän tulee laatia ehdotus museopoliittisiksi linjauksiksi ja painopisteiksi, jotka perustuvat kulttuuripolitiikan tavoitteisiin ja toimintaympäristön muutoksiin.