Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

OKM021:00/2018 Säädösvalmistelu

Asetusta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista ehdotetaan muutettavan siten, että siihen lisättäisiin opiskelijapalautetta ja sen keräämistä koskevat pykälät. Asetukseen ehdotetaan lisättävän uudet 13 a – 13 c §:t, joissa säädettäisiin valtakunnallisesta opiskelijapalautekyselystä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM021:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Tiivistelmä

Asetusta ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista ehdotetaan muutettavan siten, että siihen lisättäisiin opiskelijapalautetta ja sen keräämistä koskevat pykälät. Asetukseen ehdotetaan lisättävän uudet 13 a – 13 c §:t, joissa säädettäisiin valtakunnallisesta opiskelijapalautekyselystä.