Lausuntopyyntö selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä

Lausuntopyyntö selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä

OKM019:00/2018 Kehittäminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM019:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.3.2018 – 27.4.2018

Asettamispäivä 14.3.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti 21.12.2017 selvityshenkilöt rehtori Harri Rinta-ahon ja dosentti Kati Mikkolan selvittämään englanninkielisen ylioppilastutkinnon järjestämistä. Selvityshenkilöiden tehtävänä oli selvittää, miten englanninkielisen ylioppilastutkinnon järjestäminen toteutetaan ja millaisia kustannuksia siitä aiheutuu. Selvitys luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeriölle 9.3.2018.

Lähtökohdat

Hallitus päätti puolivälitarkastelunsa yhteydessä 25.4.2017 käynnistää lukiokoulutuksen
uudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa
yleissivistävänä, korkeakouluihin j atko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona,
vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen
asteen opinnoista korkea-asteelle. Keskeisiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat
yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut, niiden vaatima ohjaus ja tuki, oppiainerajat
ylittävät opinnot sekä korkeakouluyhteistyö. Lukiouudistuksen toteuttamisessa
otetaan huomioon ylioppilastutkinnon uudistuksesta tehty työryhmäesitys. Hallituksen
esitys lukiolain uudistamiseksi valmistellaan annettavaksi eduskunnalle
keväällä 2018.

Lisätietoja