Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta

OKM018:00/2018 Kehittäminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM018:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2018 – 30.6.2019

Asettamispäivä 22.3.2018

Yhteyshenkilö
Anna Vuopala, Regeringsråd
puh. 0295330331

Tavoitteet ja tuotokset

Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.


Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. toimia opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa;

2. keskustella kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, -järjestelmän ja lainsäädännön kehittämisen kysymyksistä;

3. seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta;

4. edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa;

5. toimia tiedon levityksen kanavana koko tekijänoikeuskentälle.