Opintotukiasiain neuvottelukunta 1.5.2018-30.4.2021

OKM013:00/2018 Toimielin

Hankkeen perustiedot Suunnitteilla

Hankenumero OKM013:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tavoitteet ja tuotokset

Opintotukiasiain neuvottelukunta ajanjaksolle 1.5.2018-30.4.2021

Lähtökohdat

Perustuu opintotukilain (65/1994) 45 §:ään sekä opintotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (869/2017) 13 §:ään.