Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi 2019-2021

Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi 2019-2021

OKM006:00/2020 Toimielin

Yhteistyöfoorumi koostuu korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten datanhallinnan ja tutkimuksen ICT-palveluiden asiantuntijoista, jotka erikoisosaamisensa ansiosta pystyvät identifioimaan tutkimuksen tarpeita ja muuttumista muun muassa tekoälyn johdosta.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM006:00/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.6.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 13.6.2019

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Yhteyshenkilö
Sami Niinimäki, YLITARKASTAJA
puh. +358 295 330 303
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin tehtävänä on:

1. kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle,
2. toimia OKM:lle neuvoa-antavassa roolissa tieteellisen laskennan, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen kehittämistarpeiden kokoamisessa, analysoinnissa ja priorisoinnissa,
3. tuottaa OKM:lle tietoa tiede- ja innovaatiopoliittiseen suunnitteluun ja linjauksiin sekä CSC:n asiakasohjausta varten,
4. sekä hoitaa muut OKM:n Yhteistyöfoorumille erikseen antamat tehtävät.

Tiivistelmä

Yhteistyöfoorumi koostuu korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten datanhallinnan ja tutkimuksen ICT-palveluiden asiantuntijoista, jotka erikoisosaamisensa ansiosta pystyvät identifioimaan tutkimuksen tarpeita ja muuttumista muun muassa tekoälyn johdosta.

Lähtökohdat

Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi (Yhteistyöfoorumi) on jo vuodesta 2013 lähtien vastannut opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) oman toimialansa palvelujen arvioinnista sekä ehdottanut linjauksia ja toimenpiteitä, jotka edistävät tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurityötä.

Lisätietoja