Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

OKM006:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM006:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Istuntokauden suunnitelma hyväksytty
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  15/2018
  16/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  19.4.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 61/2018

Välittömät muutostarpeet liittyen mm. Ahvenanmaan oikeuteen järjestää koulutusta ja valtuutukseen säätää tutkintojen osaamisaloista.

VastuuministeriOpetusministeri Grahn-Laasonen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma