HE eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta (korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision toimeenpano)

OKM033:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM033:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Osaaminen ja koulutus

Kärkihankkeet Nopeutetaan siirtymistä työelämään

Toimenpiteet Nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä

Lainvalmistelu

HE laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  42/2018
  39/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  27.9.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 198/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 vision toimeenpanoon liittyen. Esityksen tavoitteena on lisätä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa ja helpottaa korkeakoulutukseen pääsyä. Lisäksi esityksellä parannetaan korkeakoulujen mahdollisuuksia kansainväliseen koulutus- ja tutkintoyhteistyöhön.

VastuuministeriOpetusministeri Grahn-Laasonen

YhteyshenkilöLaura Hansén, opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Laura Hansén, Hallitusneuvos
puh. 0295330098

Yhteyshenkilö
Laura Karppinen, Hallitusneuvos
puh. 0295330294

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia. Esityksen yleisenä tavoitteena on edistää korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 vision toimeenpanoa ja tarjota korkeakouluille nykyistä paremmat toimintamahdollisuudet yhteiskunnan muutoksiin vastaamiseksi. Tavoitteena on erityisesti lisätä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa ja tuoda näin korkeakoulujen osaamista nykyistä laajemmin yhteiskunnan käyttöön. Esityksen tavoitteena on myös helpottaa korkeakoulutukseen pääsyä. Lisäksi esityksellä parannetaan korkeakoulujen mahdollisuuksia kansainväliseen koulutus- ja tutkintoyhteistyöhön.

Lähtökohdat

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti keväällä 2017 korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision valmistelun. Visiotyön tarkoituksena on muodostaa ministeriön korkeakoulujen, opiskelijoiden yhteinen tulevaisuuden tahtotila nykyistä laadukkaammasta, vaikuttavammasta ja kansainvälisemmästä suomalaisesta korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmästä. Visiossa tavoitteeksi on asetettu Suomen osaamis- ja koulutustason nostaminen. Tavoitteena on, että vuonna 2030 vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaisi korkeakoulututkinnon, jatkuva oppiminen olisi mahdollista elämän eri tilanteissa ja korkeakoulujen koulutustarjonta olisi joustavasti eri käyttäjäryhmien hyödynnettävissä. Korkeakoulujen kansainvälistyminen ja kytkeytyminen globaaleihin verkostoihin vahvistaisi korkeakoulujen laatua sekä Suomen vetovoimaa ja kilpailukykyä.