A1-kielen opetuksen varhentamista koskeva esitys

Ehdotus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen sekä perusopetusasetuksen muuttamisesta

OKM031:00/2018 Säädösvalmistelu

Tähän esitykseen sisältyy ehdotus perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) 6 §:n 1 momentin muuttamiseksi sekä ehdotus perusopetusasetuksen (852/1998) vuosittaista ja viikoittaista tuntimäärää koskevan 3 §:n 1 momentin muuttamiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM031:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.4.2018 – 1.1.2020

Asettamispäivä 13.4.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Tähän esitykseen sisältyy ehdotus perusopetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1435/2001) 6 §:n 1 momentin muuttamiseksi sekä ehdotus perusopetusasetuksen (852/1998) vuosittaista ja viikoittaista tuntimäärää koskevan 3 §:n 1 momentin muuttamiseksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Juha Sipilän hallitus hyväksyi vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelman valtioneuvoston yleisistunnossa 13. huhtikuuta 2018. Päätöksen myötä ensimmäisen vieraan kielen (A1-kielen) opiskelu päätettiin varhaistaa alkamaan viimeistään perusopetuksen ensimmäisen lukuvuoden keväällä.

Ehdotus pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön helmikuussa 2017 asettamaan Monikielisyys vahvuudeksi - Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta –selvityshankkeen esitykseen ja saatuun selvitykseen Suomen nykyisen kielivarannon tilasta ja tasosta sekä kehittämistarpeista (hanke OKM024:00/2017).

Lisätietoja