Ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen

Ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen

OKM027:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM027:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.7.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 1.7.2017

Lainvalmistelu

HE laeiksi ylioppilastutkinnosta ja lukiolain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  42/2018
  46/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  15.11.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus-

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ylioppilastutkinnosta. Laki ja sen nojalla annettava valtioneuvoston asetus korvaisivat voimassa olevan ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen. Esitys on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen toimintasuunnitelman mukaista lukiokoulutuksen uudistamista. Esityksen tavoitteena on tukea lukiokoulutuksen uudistukselle ja uudelle lukiolaille asetettujen tavoitteiden toteutumista.

VastuuministeriOpetusministeri Grahn-Laasonen

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Juha Sipilän hallituksen puoliväliriihessä päättämään lukiouudistukseen liittyen uudistetaan myös ylioppilastutkintoa koskeva lainsäädäntö.

Uudistuksen tavoitteena on tukea lukiokoulutuksen uudistukselle ja uudelle lukiolaille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tavoitteena on edistää ylioppilastutkinnon suorittamista, vähentää ylioppilastutkinnon kokeisiin liittyvää henkistä kuormitusta ja nopeuttaa korkea-asteelle siirtymistä. Tavoitteena on lisäksi, että kokelaat osoittaisivat osaamistaan myös ylioppilastutkinnossa nykyistä monipuolisemmin.

Uudistuksessa on tarkoitus luoda ylioppilastutkinnolle lainsäädännöllinen pohja, joka mahdollistaa myös tutkinnon tulevan kehittämisen sekä varmistaa, että lainsäädäntö ei aseta kehittämiselle tarpeettomia esteitä. Esityksellä pyritään lisäksi joustavoittamaan ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautumiseen ja muihin menettelyihin liittyvää sääntelyä.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2018.

Lähtökohdat

Hanke liittyy Juha Sipilän hallituksen puolivälitarkastelussa päättämään lukiouudistukseen, jonka tavoitteena on lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden ja -valmiudet antavana koulutusmuotona sekä vahvistaa koulutuksen laatua, oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä korkea-asteen opintoihin.

Lisätietoja