Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten hakuaikoja

Tälle sivulle on koottu ennakkotietoa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten hakuajoista vuodelle 2018. Lista päivitetään keväällä ja syksyllä.

Hakuajat ovat vain suuntaa antavia ja tarkoitettu ennakoinnin avuksi. Varmista oikea hakuaika ja haun muut yksityiskohdat aina hakuilmoituksesta!

Hakuaika päättyy Avustus Vastuuhenkilö OKM:ssä
elokuu 2018 Valtionosuuden piirissä olevien valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille sekä teattereiden ja orkestereiden kehittämishankkeet Mervi Tiensuu-Nylund, Katri Santtila
syksy 2018 Erityisavustus 5-vuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun (uusi haku syksyllä OKM/OPH?) Tarja Kahiluoto, Kirsi Alila
syyskuu 2018 Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan Sami Niinimäki
syyskuu 2018 Avustukset yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille Sami Niinimäki
syyskuu 2018 Avustukset nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuonna 2019 Mikko Cortés Téllez
syyskuu 2018 Avustukset visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämishankkeisiin Petra Havu
syyskuu 2018 Liikuntatiede: tutkimusprojektit Kari Niemi-Nikkola
lokakuu 2018 Avustukset etsivään  nuorisotyöhön (AVI-haku) Merja Hilpinen
lokakuu 2018 Digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuus ja säilyttäminen Minna Karvonen
lokakuu 2018 Taiteen ja kulttuurin valtakunnalliset yhteisöt

eri esittelijöitä

lokakuu 2018 Yleisten kirjastojen valtakunnallinen ja alueellinen kehittämistehtävä, yleisten kirjastojen erityistehtävät, yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta ja yleisten kirjastojen toiminnan kehittäminen Leena Aaltonen
lokakuu 2018 Kansalliskirjaston palvelut yleisille kirjastoille Leena Aaltonen
lokakuu 2018 Valtakunnallisten erikoismuseoiden toiminta Mirva Mattila
lokakuu 2018 Avustukset eräille erikoismuseoille Mirva Mattila
lokakuu 2018 Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Suomen kulttuuri-instituuttien toiminta Sini Keinonen
lokakuu 2018 Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, ystävyysseurat Anne Mattero
lokakuu 2018 Vapaan sivistystyön rakenteellisen kehittämisen avustukset Annika Bussman, Kirsi Lähde
loka-marraskuu 2018 Erityisavustukset liikunnan koulutuskeskusten laatu-, kehittämis- ja opintosetelihankkeisiin Kari Niemi-Nikkola
loka-marraskuu 2018 Liikuntatiede: tutkimusyhteisöt ja tiedonvälitysyhteisöt Kari Niemi-Nikkola
loka-marraskuu 2018 Liikuntatieteelliset jatkotutkimushankkeet Kari Niemi-Nikkola
loka-marraskuu 2018 Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus Hannu Tolonen
loka-marraskuu 2018 Erityisavustus maahanmuuttajien kotoutumiseen liikunnan avulla Satu Heikkinen
loka-marraskuu 2018 (kesälajit)
helmi-huhtikuu 2019 (lumi- ja jäälajit)
Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat Hannu Tolonen
marraskuu 2018 Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset terveyttä ja hyvinvointia
edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2019 (AVI-haku)
Päivi Aalto-Nevalainen
marraskuu 2018 Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisavustukset
terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin vuodelle 2019
Päivi Aalto-Nevalainen
marraskuu 2018 Avustukset valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten toimintaan vuonna 2019 Emma Kuusi
marraskuu 2018 Avustukset nuorten työpajatoimintaan (AVI-haku) Merja Hilpinen
marraskuu 2018 Avustus kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan Kirsi Lähde
marraskuu 2018 Avustus käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toimintaan Kirsi Lähde
marraskuu 2018 Avustukset nuorisokeskusten toimintaan ja hankkeisiin Immo Parviainen
marraskuu 2018 Valtakunnalliset taide- ja kulttuurifestivaalit (ministeriöstä myönnettävät avustukset) Anne Mattero
marraskuu 2018 Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu: Kulttuurinen  ulkosuomalaistoiminta ja suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyön Venäjän kanssa Sini Keinonen, Maija Lummepuro
marraskuu 2018 Rauhantyön valtakunnallisten järjestöjen toiminta-avustukset Leena Laaksonen
marraskuu 2018 Yleisavustukset lastenkulttuurin edistämiseen Iina Berden
marraskuu 2018 Erityisavustukset kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin Anne Mattero
marraskuu 2018 Erityisavustukset matkailu 4.0 toimenpideohjelman kulttuurihankkeisiin Anne Mattero
marras-joulukuu 2018 Erityisavustus opetustoimen henkilöstölle suunnattuun erikoistumiskoulutukseen (ENNAKKOTIETO) Sanna Hirsivaara
marras-joulukuu 2018 Investointiavustus liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin, AVI haku Erja Metsäranta
marras-joulukuu 2018 Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet Erja Metsäranta
marras-joulukuu 2018 Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehittämistyö Erja Metsäranta
joulukuu 2018 Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) Sari Virta
Hakuaika päättyy 31.12.2018 Valtion ylimääräinen urheilijaeläke Hannu Tolonen
joulukuu 2018 Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvaraiset kehittämisavustukset Kari Niemi-Nikkola
joulukuu 2018 Avustukset opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan Kirsi Lähde
joulukuu 2018 Vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja eräiden muiden järjestöjen sivistystoimintaan Kirsi Lähde
joulukuu 2018 Eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaiset avustukset Kirsi Lähde
joulukuu 2018 Avustukset Karjalan Liiton toimintaan, Kriittisen korkeakoulun toimintaan ja Sofian kannatusyhdistyksen ulkosuomalaisten sivistystoimintaan Kirsi Lähde
joulukuu 2018 Avustukset nuorten tieto- ja neuvontatyön sekä digitaalisen nuorisotyön hankkeisiin (AVI-haku) Emma Kuusi
joulukuu 2018 Avustukset lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan (AVI-haku) Emma Kuusi
joulukuu 2018 Valtionavustukset tilakustannuksiin Tiina Eerikäinen
joulukuu 2018 Saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistäminen Katri Santtila
joulukuu 2018 Erityisperustein myönnettävät valtionavustukset useita eri esittelijöitä
joulukuu 2018 Viittomakielisen kirjaston toiminta Leena Aaltonen
joulukuu 2018 Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta Leena Aaltonen
joulukuu 2018 Seurantalojen korjausavustukset ja valistustyö Suomen Kotiseutuliiton kautta päätettäväksi Päivi Salonen
joulukuu 2018 Kansallisten taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset Tiina Eerikäinen, Katri Santtila
joulukuu 2018 Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjauksiin ja perustamishankkeisiin Tiina Eerikäinen
tammi-helmikuu 2019 Kulttuurin kokeilu- ja kehittämishankkeet (Alustava teema: kulttuurin perusta ja jatkuvuus); haku päättyy vuoden 2019 tammi- tai helmikuussa (ENNAKKOTIETO) esittelijä vahvistetaan myöhemmin
huhti-toukokuu 2019 Turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien integrointi Satu Heikkinen
jatkuva haku Liikunnan yleiset projektit eri esittelijöitä
jatkuva haku Vapaan sivistystyön kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeista sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvästä EU- ja kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvat suunnittelu-, käynnistämis- ja toiminta-avustukset Annika Bussman, Kirsi Lähde
jatkuva haku Erityisavustukset varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen kehittämiseen eri esittelijöitä
jatkuva haku Nuorisoalan valtakunnallisen ja kansainvälisen toiminnan kehittämisavustukset Immo Parviainen
jatkuva haku Kehittämisavustus kunnille maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla  Satu Heikkinen
jatkuva haku Erityisavustukset tieteen ja korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin Sami Niinimäki, eri esittelijöitä
jatkuva haku Erityisavustukset yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin eri esittelijöitä