Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten hakuaikoja

Tälle sivulle on koottu ennakkotietoa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten hakuajoista vuodelle 2020. Lista päivitetään keväällä ja syksyllä.

Hakuajat ovat vain suuntaa antavia ja tarkoitettu ennakoinnin avuksi. Luettelo ei ole kattava. Varmista oikea hakuaika ja haun muut yksityiskohdat aina hakuilmoituksesta!

Hakuaika päättyy Avustus Vastuuhenkilö OKM:ssä
Elokuu, 2020 Erityisavustus yleisten kirjastojen lasten ja nuorten e-aineistojen käyttölisenssien hankintaan Leena Aaltonen
Elokuu, 2020

Erityisavustus kirjastoautojen hankintaan

Leena Aaltonen

Syyskuu, 2020

Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävään ja kokeiluihin Kirsi Kaunisharju
Syyskuu, 2020 Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan Sami Niinimäki
Syyskuu, 2020 Avustukset yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille Sami Niinimäki
Syyskuu, 2020 Avustukset nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuonna 2021 Mikko Cortés Téllez
Syyskuu, 2020 Liikuntatiede: tutkimusprojektit Samuli Rasila
Syyskuu, 2020 Digitaalisen kulttuuriperinnon saatavuus ja säilyttäminen Tapani Sainio
Lokakuu, 2020 Taiteen ja kulttuurin valtakunnalliset yhteisöt eri esittelijöitä
Lokakuu, 2020 Yleisten kirjastojen valtakunnallinen ja alueellinen kehittämistehtävä, yleisten kirjastojen erityistehtävät, yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta ja yleisten kirjastojen toiminnan kehittäminen Leena Aaltonen
Lokakuu, 2020 Kansalliskirjaston palvelut yleisille kirjastoille Leena Aaltonen
Lokakuu, 2020 Erityisavustukset vapaan sivistystyön rakenteelliseen kehittämiseen Annika Bussman, Petra Heikkinen
Lokakuu, 2020 Yleisavustukset kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan Petra Heikkinen
Lokakuu, 2020 Yleisavustukset käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toimintaan Petra Heikkinen
Lokakuu, 2020 Lajiliittojen ja liikunnan palvelujärjestöjen avustukset,  Hannu Tolonen
Muiden liikuntaa edistävien järjestöjen avustukset, Päivi Aalto-Nevalainen
Liikunnan aluejärjestöjen avustukset, Sari Virta
Hannu Tolonen, Päivi Aalto-Nevalainen, Sari Virta
Syys-marraskuu, 2020 Avustukset nuorisokeskusten toimintaan vuonna 2021 Marja N. Pulkkinen
Syys-marraskuu, 2020 Avustukset nuorisokeskusten investointeihin Marja N. Pulkkinen
Marraskuu, 2020 Yleisavustukset opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan Petra Heikkinen
Marraskuu, 2020 Eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaiset yleisavustukset Petra Heikkinen
Marraskuu, 2020 Yleisavustukset Karjalan Liiton toimintaan, Kriittisen korkeakoulun toimintaan ja Sofian kannatusyhdistyksen ulkosuomalaisten sivistystoimintaan Petra Heikkinen
Marraskuu 2020 ja maaliskuu 2021 Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat Hannu Tolonen
Marraskuu, 2020 Liikuntatieteelliset jatkotutkimushankkeet Samuli Rasila
Marraskuu, 2020 Liikuntatiede: tutkimusyhteisöt ja tiedonvälitysyhteisöt Samuli Rasila
Marraskuu, 2020 Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvaraiset kehittämisavustukset Samuli Rasila
Joulukuu, 2020 Viittomakielisen kirjaston toiminta Leena Aaltonen
Joulukuu, 2020 Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta Leena Aaltonen
Joulukuu, 2020 Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustus, lajiliitot Hannu Tolonen
Joulukuu, 2020 Urheiluopistojen harkinnanvaraiset valtionavustukset Samuli Rasila
Joulukuu, 2020 Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) Sari Virta
Joulukuu, 2020 Liikuntapaikkojen rakentamista, ylläpitoa tai käyttöä palveleva tutkimus- ja kehitystyö Erja Metsäranta
Joulukuu, 2020 Liikuntapaikkojen ja niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeiden investointiavustukset Erja Metsäranta
Joulukuu, 2020 Valtion ylimääräinen urheilijaeläke Hannu Tolonen
Joulukuu, 2020 Liikunnan koulutuskeskusten perustamishankkeet Erja Metsäranta
Jatkuva haku Nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämisavustukset Marja N. Pulkkinen
Jatkuva haku Erityisavustukset tieteen kehittämishankkeisiin Sami Niinimäki, eri esittelijöitä
Jatkuva haku Liikunnan yleiset projektit Eri esittelijöitä
Jatkuva haku Erityisavustukset vapaan sivistystyön kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeisiin sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvään EU- ja kansainväliseen yhteistyöhön Annika Bussman, Petra Heikkinen
Tammikuu, 2021 Liikunnan suurtapahtumat Hannu Tolonen