Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusten hakuaikoja

Tälle sivulle on koottu ennakkotietoa opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten hakuajoista vuodelle 2019. Lista päivitetään keväällä ja syksyllä.

Hakuajat ovat vain suuntaa antavia ja tarkoitettu ennakoinnin avuksi. Varmista oikea hakuaika ja haun muut yksityiskohdat aina hakuilmoituksesta!

Hakuaika päättyy Avustus Vastuuhenkilö OKM:ssä
Heinäkuu, 2019 Yleisavustus Karjalan Liiton toiminnan historiatutkimukseen Petra Heikkinen
Elokuu, 2019 Avustukset nuorten yrittäjyys-, talous- ja työelämätaitoja edistäviin hankkeisiin Marja N. Pulkkinen
Elokuu, 2019 Valtionosuuden piirissä olevien valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville teattereille ja orkestereille sekä teattereiden ja orkestereiden kehittämishankkeet Tiina Eerikäinen, Katri Santtila
Syyskuu, 2019 Avustukset tiedeinstituuttien ja tutkimuslaitosten, Tiedekeskus Heurekan, sekä tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan Sami Niinimäki
Syyskuu, 2019 Avustukset yhteiskunnallista tutkimusta tekeville yhteisöille ja tutkimuslaitoksille Sami Niinimäki
Syyskuu, 2019 Avustukset nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuonna 2020 Mikko Cortés Téllez
Syyskuu, 2019 Avustukset visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämishankkeisiin Petra Havu
Lokakuu, 2019 Taiteen ja kulttuurin valtakunnalliset yhteisöt eri esittelijöitä
Lokakuu, 2019 Avustukset digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen, yhteisiin palveluihin yleisille kirjastoille, museoiden kokoelmajärjestelmien rajapintatyöhön sekä museokokoelmien digitointiin Tapani Sainio
Lokakuu, 2019 Avustukset eräille erikoismuseoille Mirva Mattila
Lokakuu, 2019 Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Suomen kulttuuri-instituuttien toiminta Sini Keinonen
Marraskuu, 2019 Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, ystävyysseurat Anne Mattero
Lokakuu, 2019 Vapaan sivistystyön rakenteellisen kehittämisen avustukset Annika Bussman, Petra Heikkinen
Lokakuu, 2019 Avustus kotitalousneuvontajärjestöjen toimintaan Petra Heikkinen
Lokakuu, 2019 Avustus käsi- ja taideteollisuusjärjestöjen toimintaan Petra Heikkinen
Marraskuu, 2019 Avustukset nuorisokeskusten toimintaan vuonna 2020 Marja N. Pulkkinen
Marraskuu, 2019 Avustukset nuorisokeskusten investointeihin Marja N. Pulkkinen

Marraskuu,
2019

Valtakunnalliset taide- ja kulttuurifestivaalit (ministeriöstä myönnettävät avustukset) Anne Mattero
Marraskuu, 2019 Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu: Kulttuurinen  ulkosuomalaistoiminta ja suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyön Venäjän kanssa ni Keinonen, Maija Lummepuro
Marraskuu, 2019 Yleisavustukset lastenkulttuurin edistämiseen Iina Berden
Marraskuu, 2019 Erityisavustukset kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin Anne Mattero
Marraskuu, 2019 Erityisavustukset matkailu 4.0 toimenpideohjelman kulttuurihankkeisiin Anne Mattero
Marraskuu, 2019 Avustukset opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan Petra Heikkinen
Marraskuu, 2019 Vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja eräiden muiden järjestöjen sivistystoimintaan Petra Heikkinen
Marraskuu, 2019 Eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaiset avustukset Petra Heikkinen
Marraskuu, 2019 Avustukset Karjalan Liiton toimintaan, Kriittisen korkeakoulun toimintaan ja Sofian kannatusyhdistyksen ulkosuomalaisten sivistystoimintaan Petra Heikkinen
Joulukuu 2019 Erityisperustein myönnettävät yleis- ja erityisavustukset eri esittelijöitä
Marras-joulukuu Erityisavustus opetustoimen henkilöstölle suunnattuun erikoistumiskoulutukseen (ENNAKKOTIETO) Sanna Hirsivaara
Joulukuu, 2019 Valtakunnallisten nuorisoalan osaamiskeskusten valtionapukelpoisuus 2020-2023 Emma Kuusi
Joulukuu, 2019 Valtionavustukset tilakustannuksiin Tiina Eerikäinen
Joulukuu, 2019 Saamelaisen taiteen ja kulttuurin edistäminen Katri Santtila
Joulukuu, 2019

Yleisten kirjastojen valtakunnallinen kehittämistehtävä, alueellinen kehittämistehtävä, erityinen tehtävä ja toiminnan kehittäminen

Leena Aaltonen
Joulukuu, 2019 Viittomakielisen kirjaston toiminta Leena Aaltonen
Joulukuu, 2019 Yhteispohjoismainen kirjastoautotoiminta Leena Aaltonen
Joulukuu, 2019 Seurantalojen korjausavustukset ja valistustyö Suomen Kotiseutuliiton kautta päätettäväksi Päivi Salonen
Joulukuu, 2019 Kansallisten taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset Tiina Eerikäinen, Katri Santtila
Joulukuu, 2019 Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjauksiin ja perustamishankkeisiin Tiina Eerikäinen
Helmikuu, 2020 Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen vuodelle 2020 Elina Anttila

Maaliskuu 2020

Yleisavustus rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien toimintaan

Elina Anttila
Jatkuva haku Vapaan sivistystyön kehittämis-, tutkimus-, arviointi- ja seurantahankkeista sekä elinikäiseen oppimiseen liittyvästä EU- ja kansainvälisestä yhteistyöstä aiheutuvat suunnittelu-, käynnistämis- ja toiminta-avustukset Annika Bussman, Kirsi Lähde
Jatkuva haku Erityisavustukset varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen kehittämiseen eri esittelijöitä
Jatkuva haku Nuorisoalan valtakunnallisen toiminnan kehittämisavustukset Mikko Cortés Téllez, Emma Kuusi
Jatkuva haku Erityisavustukset tieteen ja korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin Sami Niinimäki, eri esittelijöitä
Jatkuva haku Erityisavustukset yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin eri esittelijöitä
Jatkuva haku Liikunnan yleiset projektit eri esittelijöitä