Esittävät taiteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa esittäviä taiteita eli teatteria, tanssia, sirkusta ja performanssitaidetta koskevasta alan kehittämisestä lainsäädännön valmistelusta ja valtion talousarvioon sisältyvistä määrärahoista. Asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto ja valtion esittävien taiteiden toimikunta. 

Ministeriön tavoitteena on edistää esittäviin taiteisiin kuuluvien esitysten laatua, palveluiden saatavuutta ja alan kulttuuripoliittista toimintaa sekä harrastustoimintaa. Myös saavutettavuuden ja monimuotoisuuden turvaaminen ovat tärkeää.

Esittävien taiteiden valtiontuesta suurimman osan jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö valtionosuuksina. Ministeriön tarkoituksena on uudistaa mm. teattereita koskevaa rahoitusjärjestelmää siten, että se ottaisi paremmin huomioon taidekentän ja yhteiskunnan muutokset.

Valtionosuuksia säätelee laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009) ja teatteri- ja orkesterilaki (730/1992). Nykyisin valtionosuusrahoitus perustuu laskennallisiin henkilötyövuosiin ja niille määriteltyihin yksikköhintoihin. Valtionosuusjärjestelmän ulkopuolisia ns. vapaan kentän toimijoita ovat muun muassa rekisteröidyt ammattilaisryhmät, yksittäiset työryhmät, tuotantotalot sekä freelancetaiteilijat. Niiden toiminnan rahoitus on harkinnanvaraista ja päätetään Taiteen edistämiskeskuksessa.

Näyttämötaide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee teatteriesitysten valmistamista ja niiden esittämistä myöntämällä toimintaan valtionosuutta tai harkinnanvaraista avustusta. Tukea saavat Suomen Kansallisteatteri ja valtionosuusteatterit, joita voivat olla puhe- tai tanssiteatterit tai sirkusryhmät. Vapaan ammattilaiskentän toimintaa tuetaan Taiteen edistämiskeskuksesta.

Suomen Kansallisteatteri on kansallinen taidelaitos, jonka erityistehtävänä on kehittää suomalaista teatteri-ilmaisua ja saa tehtävää varten tukea.
 
Valtionosuutta saa 46 ammatillisesti toimivaa puheteatteria ja 11 tanssiteatteria. Toimijoiden verkosto kattaa koko maan.
Vapaata ammattilaiskenttää tuetaan harkinnanvaraisilla toiminta- ja kohdeavustuksilla.

Alan valtakunnallista kulttuuripoliittista toimintaa ja harrastajateatteritoimintaa ministeriö tukee osoittamalla määrärahan alan valtakunnallisten järjestöjen käyttöön. Alan tiedotustoiminnasta vastaa Teatterin tiedotuskeskus.

Tanssitaide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee tanssiesitysten valmistamista ja niiden esittämistä myöntämällä valtionosuutta tai harkinnanvaraista avustusta.

Valtionosuutta saavien teattereiden verkostossa on 11 tanssiteatteria ja tuotantokeskusta. Ns. suurten teattereiden yhteydessä toimii kaksi vakituista tanssiryhmää: Helsinki Dance Company Helsingin kaupunginteatterin osana ja Suomen Kansallisbaletti Kansallisoopperan yhteydessä.

Vapaata ammattilaiskenttää tuetaan harkinnanvaraisilla toiminta- ja kohdeavustuksilla, joita myöntää valtion esittävien taiteiden toimikunta.


Alan valtakunnallista kulttuuripoliittista toimintaa ja harrastajatoimintaa ministeriö tukee osoittamalla määrärahan alan valtakunnallisten järjestöjen käyttöön. Alan tiedotustoiminnasta vastaa Tanssin tiedotuskeskus.

Sirkustaide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee ns. nykysirkuksen esitysten valmistamista ja niiden esittämistä myöntämällä valtionosuuksia ja harkinnanvaraista avustusta. Valtionosuuden piirissä ei toistaiseksi ole yhtään nykysirkustoimijaa.

Harkinnanvaraisia toiminta- ja kohdeavustuksia myöntää valtion esittävien taiteiden toimikunta. Tukea saa sirkuksen ns. vapaa ammattilaiskenttä, jonka toimijoita ovat mm. rekisteröidyt sirkusryhmät, yksittäiset työryhmät, tuotantotalot sekä freelancetaiteilijat.

Alan valtakunnallista kulttuuripoliittista toimintaa ja harrastajatoimintaa ministeriö tukee osoittamalla määrärahan alan valtakunnallisten järjestöjen käyttöön. Alan tiedotustoiminnasta vastaa Sirkuksen tiedotuskeskus.

Performanssi- ja esitystaide

Performanssi- ja esitystaide ovat paikka- ja tilannesidonnaista taidetta, joka yhdistelee eri taiteenlajeja. Performanssi- ja esitystaiteen aloilla toimii noin 150-300 taiteilijaa sekä lukuisia ryhmiä ja yhdistyksiä, jotka voivat saada apurahoja ja avustuksia valtion esittävien taiteiden toimikunnalta.

Lisätietoja

Katri Santtila, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285