Siirtymäkausi


Erosopimuksella purettiin hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. EU:n ja Britannian tuleva suhde neuvoteltiin erikseen uudelleen jokaisella politiikkasektorilla. Neuvottelut käytiin siirtymäkauden aikana, joka alkoi erosopimuksen tultua voimaan (1.2.2020) ja päättyi 31.12.2020. Siirtymäkaudesta määrättiin erosopimuksen 126–132 artikloissa.

Britannian erosta huolimatta siirtymäkauden aikana jatkettiin edelleen EU:n nykysääntöjen soveltamista. Tarkoituksena oli mahdollistaa kansalaisille ja yrityksille pehmeämpi siirtymä tulevaan suhteeseen.

Pääsääntönä oli, että siirtymäkauden aikana Britannialla oli vielä kaikki jäsenvaltion oikeudet ja velvollisuudet. EU:n ja Britannian kansalaisia ja oikeushenkilöitä kohdeltiin edelleen aivan kuin Britannia olisi ollut EU:n jäsen.

Siirtymäkauden aikana esimerkiksi:

  • Britannia noudatti täysimääräisesti EU:n perussopimuksia, EU-lainsäädäntöä, EU:n kansainvälisiä sopimuksia sekä EU:n kauppa-, ulko- ja turvallisuuspolitikkaa.  
  • Britannia pysyi EU:n sisämarkkinoilla ja tulliliitossa.
  • Tavaroiden, palveluiden, pääomien ja henkilöiden vapaa liikkuvuus jatkui EU:n ja Britannian välillä.
  • Komission valvontavalta, EU-tuomioistuimen tuomiovalta ja EU:n elinten ja virastojen toimivalta säilyi ennallaan suhteessa Britanniaan.
  • Britannian velvoitteet suhteessa EU:n budjettiin pysyvät pysyivät ennallaan.
  • Ainoa merkittävä poikkeus oli, että Britannia jäi heti eropäivänä (1.2.2020 alkaen) pois EU:n toimielimistä, elimistä, laitoksista ja virastoista. Siirtymäkauden aikana Britannia ei siis enää osallistunut EU:n päätöksentekoon.

 

Siirtymäkauden vaikutuksia 

Ammattipätevyys

Ennen siirtymäkauden päättymistä ammattipätevyysdirektiivin 2005/36/EY mukaisesti tehtyjen ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen saaneella henkilöllä on siirtymäkauden jälkeenkin päätöksen mukaiset oikeudet, joihin sisältyy myös kyseisen ammatin harjoittaminen samoin ehdoin kuin kyseisen valtion kansalaisilla.

Lisäksi ennen siirtymäkauden päättymistä vireille saatetut ammattipätevyyden tunnustamishakemukset käsitellään loppuun ja ratkaistaan edellä mainitun unionin lainsäädännön mukaisesti.

Opintotuki

Ison-Britannian ero EU:sta ei aiheuta muutoksia  opintotukeen. Erosopimus turvaa niiden henkilöiden oikeudet, jotka ovat liikkuneet maiden välillä ennen siirtymäajan päättymistä tai ovat tällaisten henkilöiden perheenjäseniä. Oikeus opintotukeen määräytyy siirtymäaikana samoin kuin Ison-Britannian EU-jäsenyyden aikana. Siirtymäaika jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Jos opiskelet Isossa-Britanniassa ja saat opintotukea, sen maksaminen jatkuu normaalisti siirtymäajalla.

Opiskelu, ulkomaanjaksot ja EU-yhteistyöhankkeet Britannian ja Suomen välillä

Erosopimuksen myötä alkaa vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan EU:n nykysäännöillä ja neuvotellaan mm. Britannian osallistumisesta uusiin, vuonna 2021 alkaviin EU-ohjelmiin. Vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyy 31.12.2020 jälkeen, jolloin EU:n ja Britannian kansalaisten maahantuloon ja oikeuksiin tulee rajoitteita.

Tietoa EU-ohjelmiin osallistuville ja tutkinto-opiskelijoille on koottuna Opetushallituksen Brexit-sivuille.