Siirtymäkausi

Erosopimuksella ainoastaan puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. EU:n ja Britannian tuleva suhde on neuvoteltava erikseen uudelleen jokaisella politiikkasektorilla. Eron ja tulevan suhteen välissä on siirtymäkausi, jonka aikana uudesta suhteesta neuvotellaan. Siirtymäkaudesta määrätään erosopimuksen 126–132 artikloissa.

Britannian erosta huolimatta siirtymäkauden aikana jatketaan vielä EU:n nykysääntöjen soveltamista. Tarkoituksena on, että näin kansalaiset ja elinkeinoelämä voisivat pehmeämmin siirtyä yhden muutoksen kautta tulevan suhteen järjestelyihin.

Pääsääntönä on, että siirtymäkauden aikana Britannialla on vielä kaikki jäsenvaltion oikeudet ja velvollisuudet. EU:n ja Britannian kansalaisia ja oikeushenkilöitä kohdellaan edelleen aivan kuin Britannia olisi yhä EU:n jäsen.

Siirtymäkauden aikana esimerkiksi:

  • Britannia noudattaa edelleen täysimääräisesti EU:n perussopimuksia, EU-lainsäädäntöä, EU:n kansainvälisiä sopimuksia sekä EU:n kauppa-, ulko- ja turvallisuuspolitikkaa.  
  • Britannia pysyy EU:n sisämarkkinoilla ja tulliliitossa.
  • Tavaroiden, palveluiden, pääomien ja henkilöiden vapaa liikkuvuus jatkuu EU:n ja Britannian välillä.
  • Komission valvontavalta, EU-tuomioistuimen tuomiovalta ja EU:n elinten ja virastojen toimivalta säilyy suhteessa Britanniaan ennallaan.
  • Britannian velvoitteet suhteessa EU:n budjettiin pysyvät ennallaan.

Ainoa merkittävä poikkeus on, että Britannia jää heti eropäivänä (1.2.2020 alkaen) pois EU:n toimielimistä, elimistä, laitoksista ja virastoista. Siirtymäkauden aikana Britannia ei enää osallistu EU:n päätöksentekoon.

Siirtymäkausi alkaa erosopimuksen tullessa voimaan (1.2.2020) ja päättyy 31.12.2020. Siirtymäkautta on erosopimuksen mukaan mahdollista pidentää yhden kerran EU:n ja Britannian yhteisellä päätöksellä enintään 31.12.2022 saakka. Erosopimuksen mukaan päätös on tehtävä 1.7.2020 mennessä. Samassa yhteydessä on lisäksi sovittava Britannian maksuosuudesta EU:n budjettiin pidennyksen ajaksi. Britannian hallitus on kuitenkin jo ilmoittanut, että se ei tule hyväksymään siirtymäkauden pidennystä. Tällöin tulevan suhteen neuvottelut pitäisi saada päätökseen noin kymmenessä kuukaudessa. Tämä on äärimmäisen lyhyt aika kansainvälisille sopimusneuvotteluille. On siis mahdollista, että joillakin aloilla pudotaan 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.   

Siirtymäkauden vaikutuksia 

Ammattipätevyys

Ennen siirtymäkauden päättymistä ammattipätevyysdirektiivin 2005/36/EY mukaisesti tehtyjen ammattipätevyyden tunnustamispäätöksen saaneella henkilöllä on siirtymäkauden jälkeenkin päätöksen mukaiset oikeudet, joihin sisältyy myös kyseisen ammatin harjoittaminen samoin ehdoin kuin kyseisen valtion kansalaisilla.

Lisäksi ennen siirtymäkauden päättymistä vireille saatetut ammattipätevyyden tunnustamishakemukset käsitellään loppuun ja ratkaistaan edellä mainitun unionin lainsäädännön mukaisesti.

Opintotuki

Ison-Britannian ero EU:sta ei aiheuta muutoksia  opintotukeen. Erosopimus turvaa niiden henkilöiden oikeudet, jotka ovat liikkuneet maiden välillä ennen siirtymäajan päättymistä tai ovat tällaisten henkilöiden perheenjäseniä. Oikeus opintotukeen määräytyy siirtymäaikana samoin kuin Ison-Britannian EU-jäsenyyden aikana. Siirtymäaika jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Jos opiskelet Isossa-Britanniassa ja saat opintotukea, sen maksaminen jatkuu normaalisti siirtymäajalla.

Opiskelu, ulkomaanjaksot ja EU-yhteistyöhankkeet Britannian ja Suomen välillä

Erosopimuksen myötä alkaa vuoden 2020 loppuun kestävä siirtymäkausi, jonka aikana jatketaan EU:n nykysäännöillä ja neuvotellaan mm. Britannian osallistumisesta uusiin, vuonna 2021 alkaviin EU-ohjelmiin. Vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyy 31.12.2020 jälkeen, jolloin EU:n ja Britannian kansalaisten maahantuloon ja oikeuksiin tulee rajoitteita.

Tietoa EU-ohjelmiin osallistuville ja tutkinto-opiskelijoille on koottuna Opetushallituksen Brexit-sivuille.