Vuonna 1987 perustettu Erasmus-ohjelma oli alkujaan Euroopan unionin opiskelijavaihto-ohjelma korkea-asteen opiskelijoille, mutta vuosien mittaan sen soveltamisala ja kohderyhmä ovat laajentuneet.

Ohjelman alussa mukana olevia maita oli 11 ja nyt 33 maata. Osallistujia ohjelmassa on ollut kaikkiaan jo 9 miljoonaa.

Erasmuksesta Erasmus+ ohjelmaksi

Vuonna 2014 EU:n aiemmat koulutus-, nuoriso- ja urheilualan ohjelmat yhdistettiin Erasmus+ -ohjelmaksi.

Nykyinen Erasmus+  tarjoaa mahdollisuuksia opiskella, harjoitella, hankkia työkokemusta ja tehdä vapaaehtoistyötä ulkomailla. Ohjelmasta tuetaan myös koulutus- ja nuorisoalan organisaatioiden kansainvälisiä kumppanuuksia sekä toimia, joilla kehitetään urheilun eurooppalaista ulottuvuutta ja ehkäistään merkittäviä rajat ylittäviä uhkia. Lisäksi ohjelmaan kuuluvilla Jean Monnet -toiminnoilla edistetään Euroopan integraatiota koskevaa opetus- ja tutkimustoimintaa.

Nykyisen ohjelman talousarvio vuosille 2014–2020 on 14,7 miljardia euroa.

Seuraavasta ohjelmakaudesta tultanee neuvottelemaan Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019.

Erasmus-ohjelman tunnuslukuja 1987-2017

Juhlavuosi 2017

Juhlavuoden 2017 aikana järjestetään  Erasmus+ -aiheisia kansallisia, paikallisia ja EU-tason tapahtumia kaikkialla Euroopassa: konferensseja, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia, näyttelyitä yms.

Suomessa juhlavuoden päätilaisuutta vietetään 8.5.2017. 

 

10 teesiä kansainvälistymisestä ja liikkuvuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti 8.5.2017 kymmenen teesiä Erasmus+ -ohjelman 30-vuotisjuhlan kunniaksi.
 

1. Suomi elää kansainvälisyydestä; Eurooppaa ja sen arvoja tulee puolustaa.

2. Kansainvälisyys, kielitaito ja kulttuurinen herkkyys ovat luku- ja kirjoitustaitoon verrattavia perustaitoja.

3. Mahdollisuus saada kansainvälistä kokemusta ja osaamista kuuluu niin nuorille – koululaisille ja opiskelijoille – kuin myös opettajille ja kasvattajille, tutkijoille ja nuorisotyöntekijöille.

4. Ulkomailla hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista on edistettävä.

5. Korkeakoulututkinnon edellytyksenä tulee olla kansainvälistymisjakso.

6. Erasmus+ edistää Euroopan kilpailukykyä ja työllisyyttä.

7. Erasmus+ -ohjelmaa tulee hyödyntää vastattaessa nuorisotyöttömyyteen ja muuttoliikkeeseen.

8. Erasmus+ on avuksi yhteistyössä myös EU:n ulkopuolisten maiden kanssa molempia osapuolia rikastaen.

9. Erasmus+ -ohjelman tulee tukea kotimaassa kansainvälisyyttä myös digitaalisin ratkaisuin.

10. Erasmus+ on menestystarina ja ansaitsee jatkossakin kunnon rahoituksen.