The Finnish model

The main objective of the Finnish model is to increase the wellbeing of children and young people. The aim is to enable every child and young person to have a leisure activity in connection with the school day that they enjoy and one that is free of charge.

The Finnish model combines consultation of children and young people on leisure activities, coordination of existing good procedures and practices, and cooperation between schools and actors in leisure activities.

Procedures and practices anchored in the first stage

When designing the Finnish model, Minister of Science and Culture Hanna Kosonen appointed a working group to produce a knowledge base and prepare a proposal for the first stage of the model. The group submitted its proposal to the Minister of Science and Culture in June 2020.

Pupils and students in years one to nine of comprehensive school as well as students in additional education are the target group for the first stage of the Finnish model. The aim is to anchor the Finnish model as a permanent approach in municipalities.

In the longer term, the creation of a legal basis and an examination of the system of central government transfers will be considered. However, the project will commence with an annual call for government grants.

Working group proposal (in Finnish)

Suomen mallin avustushaku

Parhaillaan on käynnissä avustushaku kunnille Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen lukuvuonna 2021-2022. Hakuaika päättyy 15.4.2021. Päätökset annetaan toukokuun loppuun mennessä. Avustusta haetaan aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa.

Harrastusten tulee toteuttaa lasten ja nuorten harrastustoiveita ja käynnistyä viimeistää syyskuussa. Kunnat voivat lasten kuulemisessa hyödyntää mm. Koululaiskyselyn 2020 tuloksia sekä lasten ja nuorten avovastauksia. Harrastustoiminnan tulee olla pääsääntöisesti viikoittaista ja jatkuvaa.

Pilotista saatujen kokemusten perusteella hakuehtoja on tarkistettu ja avustusta voi hakea myös kohtuullisiin kuljetuskustannuksiin, silloin kun lasten ja nuorten toivomaa harrastusta ei voida järjestää koulun tiloissa. Harrastamisen Suomen mallin pilotti on käynnistynyt tänä vuonna 117 kunnassa ja 1 100 koulussa. Harrastamaan on päässyt jo 232 000 koululaista.  

Hakuilmoitus: Erityisavustus kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti kunnille suunnatun webinaarin Suomen mallin avustushausta sekä lasten ja nuorten kuulemisesta torstaina 8. lokakuuta 2020.

Webinaarin esitysaineistot

Koululaiskysely 2020 auki hiihtolomaviikoilla 22.2.–12.3.2021.

Maaliskuun avustushakua varten avaamme uudelleen Koululaiskyselyn 2020. Se on tarkoitettu niille kunnille, jotka eivät osallistuneet kyselyyn viime vuoden lopulla sekä muiden kuntien kouluille, joiden vastaajamäärät olivat pieniä verrattuna koulun oppilasmäärään. Kyselyyn voivat näistä kouluista vastata vain lapset ja nuoret, jotka eivät ole vielä vastanneet. 

Koulu saa osallistumislinkin ja ohjeet täyttämällä ilmoittautumislomakkeeen. Jokaisesta koulusta täytetään oma lomake.

Koululaiskysely on auki hiihtolomaviikot: 22.2.–12.3. Koulujen tulokset tulevat tälle verkkosivulle torstaina 18.3.

Tietoa Koululaiskyselystä 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskysely järjestetään neljättä kertaa. Koululaiskyselyllä kuullaan koululaisia heidän harrastustoiveistaan koulupäivän yhteydessä. Tänä vuonna mukana on ennätykselliset 62 harrastusta.

Kysely lähetetään kaikkien maamme ala- ja yläkoulujen rehtoreille ja se on tarkoitettu vuosiluokkien 1-9 ja lisäopetuksen oppilaille. Rehtoreita ja opettajia pyydetään välittämään kysely koulun oppilaille. Oppilaat vastaavat kyselyyn koulukohtaisella koodillisella linkillä. Oppilaiden nimiä ei kysytä. Koululaiset voivat vastata kyselyyn omalla älypuhelimella, koulun mobiililaitteilla tai pöytäpäätelaitteella joko oppitunnilla tai vapaa-ajalla. Jos kysely on lapselle tai nuorelle liian vaativa, sen voi tehdä sen yhdessä huoltajan kotona tai opettajan kanssa koulussa.

Kunnat voivat vaihtoehtoisesti järjestää myös oman kuulemisen ja käyttää sen tuloksia Suomen mallin pilottihaussa.

Tutustu Koululaiskyselyyn

Koululaiskyselyn 2020 tulokset

Ohessa ovat Koululaiskyselyn 2020 tulokset sekä väliaikatulokset vastauksista 30.10.-10.11.2020 niistä kunnista, jotka toivoivat väliaikatuloksia.

Koululaiskyselyn tulokset 23.12.2020 
Lisätaulukot 24.2.2021

Koululaiskyselyn tulokset 17.12.2020
Väliaikatulokset, päivitetty 20.11.2020
Liite välituloksiin

Lisätietoja Koululaiskyselystä 

Harrastusviikolla pääsee kokeilemaan erilaisia harrastuksia

#Harastusviikko ja harrastamiseen liittyviä välineitä piirroksina.

Suomen malliin kuuluu myös valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. Viikon päätavoite on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen oma harrastus.

Ideoita uusiin harrastuksiin voi käydä etsimässä ympäri vuoden harrastusviikon verkkosivuilta osoitteessa harrastusviikko.fi.

Harrastusviikon verkkosivut

Contacts

Henni Axelin, Deputy Director General 
Ministry of Education and Culture, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Division for Youth Work and Youth Policy 0295330205  


Iina Berden, Ministerial Adviser 
Ministry of Education and Culture, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069  


Tiina Kivisaari, Deputy Director General 
Ministry of Education and Culture, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Division for Sport 0295330178