Kirkkolain muuttaminen (sähköiset kokoukset)

OKM069:00/2020 Statute drafting

Esityksessä ehdotetaan, että kirkon viranomaisten toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Sähköinen kokous voitaisiin pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä.

Basic information In progress

Project number OKM069:00/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule

Date of appointment 19.11.2020

Law drafting

HE laiksi kirkkolain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 10.12.2020
 • 2

  Estimated week of presentation

  50/2020
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Covid-19/ Esityksessä ehdotetaan, että kirkon viranomaisten toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Sähköinen kokous voitaisiin pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä.

Minister in chargeTiede- ja kulttuuriministeri Saarikko

Legislative plan for autumn session 2020

Contact person
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos
tel. +358 295 330 086
[email protected]

Goals and results

Esityksellä on tarkoitus mahdollistaa sähköisten kokousten järjestäminen kirkon toimielimissä.

Summary

Esityksessä ehdotetaan, että kirkon viranomaisten toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Sähköinen kokous voitaisiin pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä.

Starting points

Hallituksen esityksessä kirkkolaiksi, HE 19/2019 vp, on ehdotettu kirkon viranomaisten toimielinten päätöksentapaa muutettavaksi siten, että toimielin voisi varsinaisen kokouksen lisäksi päättää asioista sähköisessä toimintaympäristössä tapahtuvassa kokouksessa, myöhemmin sähköinen kokous. Hallituksen esityksen käsittely eduskunnassa on kuitenkin keskeytetty ja eduskunta odottaa kirkolliskokoukselta uudelleen kirjoitettua kirkkolakiehdotusta, mikä viivästyttää säännösten voimaantuloa.

Sähköisistä kokouksista on kirkon hallinnossa saatu viime aikoina hyviä kokemuksia ja luottamushenkilöiden sekä viranhaltijoiden valmiudet kokoontua sähköisesti ovat kehittyneet. Sähköisiä kokouksia on järjestetty kirkon keskushallinnon toimielimissä, seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä covid-19-viruspandemian aiheuttaman kevään poikkeusolojen aikana kirkkohallituksen kirkkolain (1054/1993) 25 luvun 14 §:n nojalla antaman määräyksen perusteella. Normaalioloissa ei vastaavaa määräystä voida antaa.

Additional information

Read more

Ministry of Education and Culture Decision

Ministry of Education and Culture Decision