Suomen malli

Suomen mallin valmistelu

OKM050:00/2019 Development

Suomen mallin tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Valmistelua varten on perustettu työryhmä.

Basic information In progress

Project number OKM050:00/2019

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 25.11.2019 – 15.4.2020

Date of appointment 25.11.2019

Goals and results

Työryhmä suunnittelee Sanna Marinin hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanoa: ”Taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle aito mahdollisuus mieluisaan harrastukseen koulupäivän yhteydessä. Luodaan Islannin mallista suomalainen toteutus. Vahvistetaan koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaa ja sen laatua, kerhotoimintaa sekä yhteistyötä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Käynnistetään valmistelu, jonka tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä."

Summary

Suomen mallin tavoitteena on edistää maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Valmistelua varten on perustettu työryhmä.

Starting points

Harrastuksilla on tärkeä asema myös lasten ja nuorten identiteetin vahvistamisessa ja elämässä. Harrastamisen strategiassa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:7) on koottu yhteen neljä strategista painopistettä, jotka sisältävät eritasoisia toimenpiteitä harrastamisen edistämiseksi, jotka huomioidaan Suomen mallin valmistelussa.

Additional information