Suomen Akatemian toimikuntarakenteen uudistaminen

Suomen Akatemian toimikuntarakenteen uudistaminen

OKM049:00/2017 Statute drafting

Hankkeessa laaditaan ehdotus toimista Suomen Akatemian toimikuntatyön ja -rakenteen kehittämiseksi.

Project status

Basic information Completed

Project number OKM049:00/2017

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.2.2017 – 31.12.2017

Date of appointment 1.2.2017

Relation to the Government Programme

Osaaminen ja koulutus

Key projects Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

Measures Vahvistetaan tutkimuksen vaikuttavuutta ja hyödyntämistä tukevaa rahoituspohjaa sekä uudistetaan innovaatioiden kaupallistamisen palvelurakenteita ja säädöspohjaa

Law drafting

HE laiksi Suomen Akatemiasta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 1.2.2018
 • 2

  Estimated week of presentation

  6/2018
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Parliamentary reply EV 15/2018

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen Akatemiasta annettua lakia. Muutoksia ehdotetaan Suomen Akatemian hallinnollista asemaa, tehtäviä ja tieteellisiä toimikuntia koskeviin pykäliin.

Minister in chargeOpetusministeri Grahn-Laasonen

Additional information

 • Submitted to Parliament as urgent: parliamentary reply before parliamentary recess.

Legislative plan for spring session 2018

Goals and results

Työryhmän ehdotus mahdollisista säädösmuutoksista

Summary

Hankkeessa laaditaan ehdotus toimista Suomen Akatemian toimikuntatyön ja -rakenteen kehittämiseksi.

Starting points

Suomen Akatemia hallintoviraston työryhmä on valmistellut raportin, jossa käsitellään toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia sekä kuvataan esille nousseita kehitysmahdollisuuksia
(http://www.aka.fi/globalassets/42julkaisuVraportti-toimikuntatyonkehittaminen-
final.pdf). Työryhmän raportti on tarkoitettu jatkokeskustelun pohjaksi
Suomen Akatemian toimikuntatyön kehittämisessä.
Suomen Akatemian toimikuntien toimintaa ja tehtäviä on uudistettu edellisen kerran merkittävästi vuonna 1995, jolloin toimikuntien määrää vähennettiin ja niissä toimivien luottamushenkilöiden määrää supistettiin. Suomen Akatemiaa koskevaa lakia uudistettiin vuonna 2010, jolloin muutettiin Akatemian hallituksen kokoonpanoa sekä tutkimusvirkajärjestelmää.

Vuonna 2014 täsmennettiin Akatemian hallituksen kokoonpanoa ja
tehtäviä sekä säädettiin Akatemian yhteyteen perustetusta strategisen tutkimuksen
neuvostosta ja Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomiteasta.

Käytännön toimikuntatyö on muuttunut kahdessakymmenessä vuodessa ja kehittynyt
monin tavoin. Rahoitushakemusten arviointiprosessia on jatkuvasti kehitetty, kansainvälisten asiantuntijoiden muodostamat paneelit on tuotu keskeiseksi osaksi hakemusten arviointia ja päätöksentekokriteerit ovat monipuolistuneet. Samaan aikaan tieteellinen tutkimus ja sen tekemisen tavat ovat uudistuneet. Tutkimus-ja innovaatiotoiminnassa on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia uudistuksia muun muassa uuden yliopistolain ja tutkimuslaitosuudistuksen muodossa.

Read more

Ministry of Education and Culture Decision
Ministry of Education and Culture Decision