Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma

Korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma

OKM023:00/2020 Development

Hallitusohjelman mukaan tehdään korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma, jossa käydään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet sekä ryhdytään selvityksen pohjalta tarvittaviin toimiin.

Basic information In progress

Project number OKM023:00/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 24.6.2020 – 31.12.2021

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite The level of education and competence among the population will rise at all levels of education, differences in learning outcomes will decrease, and educational equality will increase

Action Drawing up an accessibility plan for higher education

Tavoite Education and training will enhance gender equality and nondiscrimination in society

Contact person
Ilmari Hyvönen, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 117
[email protected]

Contact person
Katri Tervaspalo, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 084
[email protected]

Goals and results

Saavutettavuussuunnitelmaa valmistelemaan nimetään selvityshenkilö, jonka työtä ohjausryhmä ohjaa, tukenaan tiedepaneeli.

Selvityshenkilön tehtävänä on
1) kuvata korkeakoulutuksen tasa-arvon tämän hetkinen tilanne, mukaan lukien aliedustettujen ryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen ja koulutuksen läpäisyn mahdolliset esteet sekä hyviksi havaitut käytännöt ja onnistumiset
2) valmistella tilannekuvan pohjalta ehdotus saavutettavuuden edistämisen tavoitteiksi ja toimenpiteiden suuntaviivoiksi
3) tehdä suosituksia koulutuspoliittisen selonteon tarpeisiin
4) tukea korkeakouluja omassa saavutettavuussuunnitelmatyössä.

Suunnitelmassa tulee tarkastella saavutettavuutta sosioekonomisen aseman, alueiden, sukupuolen,maahanmuuttajataustan, etnisten ryhmien, kieliryhmien ja toimintarajoitteisten kannalta. Tarkastelu tulee kohdistaa koulutuspolun eri vaiheisiin korkeakoulutukseen hakeutumisesta työelämään siirtymiseen.

Tarkoituksena on, että laadittujen suuntaviivojen pohjalta korkeakoulut valmistelisivat omat saavutettavuussuunnitelmansa esimerkiksi osaksi lakisääteisiä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiaan. Lisäksi suunnitelman ehdotuksia voidaan hyödyntää muussa poliittisessa valmistelussa.

Valmistelussa on otettava huomioon myös jatkuvan oppimisen uudistus ja koulutuspoliittinen selonteko.

Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata selvityksen tekoa ja selvityshenkilön työtä. Ohjausryhmän ja selvityshenkilön tukena toimii tiedepaneeli.

Suunnitelmatyössä hyödynnetään laajasti sidosryhmien asiantuntemusta. Sidosryhmiltä pyydetään esityksiä työhön osallistuvista asiantuntijoista, joiden näkemyksiä kerätään säännöllisesti valmistelun aikana.

Summary

Hallitusohjelman mukaan tehdään korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelma, jossa käydään läpi korkeakoulutuksen sosiaalisen, alueellisen ja kielellisen tasa-arvon toteutuminen sekä eri vähemmistöryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisen mahdolliset esteet sekä ryhdytään selvityksen pohjalta tarvittaviin toimiin.

Starting points

Hallitusohjelman korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaa koskeva kirjaus (Pääministeri Marinin hallituksen ohjelma s. 162)

Read more