Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämisryhmä

OKM015:00/2020 Development

Kehittämistyöryhmän tehtävänä on tarkastella saamenkielisen varhaiskasvatuksen, saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan, saamelaisopetuksen ja -koulutuksen tilaa kokonaisuutena.

Basic information In progress

Project number OKM015:00/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 6.2.2020 – 31.12.2020

Date of appointment 6.2.2020

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on tehdä tarvittavat esitykset:

1. saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen ja koulutuksen kehittämiseksi sekä saatavuuden vahvistamiseksi koko maassa, ja opetushenkilöstön saatavuuden vahvistamiseksi;
2. saamenkielisen varahaiskasvatuksen ja saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan kehittämiseksi ja saatavuuden vahvistamiseksi sekä varhaiskasvatushenkilöstön saatavuuden vahvistamiseksi;
3. saamenkielisen oppimateriaalin saatavuuden turvaamiseksi;
4. saamen kielten, saamelaisten historian ja kulttuurin tunnettavuuden lisäämiseksi erityisesti kouluopetuksessa;
5. pohjoismaisen kouluyhteistyön vahvistamiseksi saamelaisopetuksessa;
6. saamenkielisten sosiaali- ja terveysalan henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi ja koulutustarpeiden ennakoimiseksi.

Summary

Kehittämistyöryhmän tehtävänä on tarkastella saamenkielisen varhaiskasvatuksen, saamelaisten kulttuuri- ja kielipesätoiminnan, saamelaisopetuksen ja -koulutuksen tilaa kokonaisuutena.

Starting points

Saamelaisilla on perustuslain mukainen oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan koko maassa. Saamelaisten kielelliset oikeudet on määritelty lainsäädännössä saamelaisten kotiseutualueella ja sen ulkopuolella eritasoisina, on tarpeellista tarkastella saamelaisopetuksen tilannetta yhtenä kokonaisuutena valtakunnallisesti ja kaikilla koulutusasteilla.

Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 2014 periaatepäätöksen saamen kielten elvyttämisen toimenpideohjelmasta. Toimenpideohjelma sisälsi monia toimenpiteitä, joiden toimeenpanoa jatketaan ja uusia tarpeita ilmenee jatkuvasti.