National Collaboration Forum for Scientific Computing 2019-2021

National Collaboration Forum for Scientific Computing 2019-2021

OKM006:00/2020 Body

Yhteistyöfoorumi koostuu korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten datanhallinnan ja tutkimuksen ICT-palveluiden asiantuntijoista, jotka erikoisosaamisensa ansiosta pystyvät identifioimaan tutkimuksen tarpeita ja muuttumista muun muassa tekoälyn johdosta.

Basic information In progress

Project number OKM006:00/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 13.6.2019 – 31.12.2021

Date of appointment 13.6.2019

Type of body Working group

Contact person
Sami Niinimäki, YLITARKASTAJA
tel. +358 295 330 303
[email protected]

Goals and results

Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumin tehtävänä on:

1. kartoittaa ja identifioida tieteellisten laskentaresurssien, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri seuraavalle viidelle vuodelle,
2. toimia OKM:lle neuvoa-antavassa roolissa tieteellisen laskennan, datanhallinnan ja niiden oheispalvelujen kehittämistarpeiden kokoamisessa, analysoinnissa ja priorisoinnissa,
3. tuottaa OKM:lle tietoa tiede- ja innovaatiopoliittiseen suunnitteluun ja linjauksiin sekä CSC:n asiakasohjausta varten,
4. sekä hoitaa muut OKM:n Yhteistyöfoorumille erikseen antamat tehtävät.

Summary

Yhteistyöfoorumi koostuu korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten datanhallinnan ja tutkimuksen ICT-palveluiden asiantuntijoista, jotka erikoisosaamisensa ansiosta pystyvät identifioimaan tutkimuksen tarpeita ja muuttumista muun muassa tekoälyn johdosta.

Starting points

Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi (Yhteistyöfoorumi) on jo vuodesta 2013 lähtien vastannut opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) oman toimialansa palvelujen arvioinnista sekä ehdottanut linjauksia ja toimenpiteitä, jotka edistävät tietoteknistä yhteentoimivuutta ja kokonaisarkkitehtuurityötä.

Additional information