Skip to content

Suomalaisyliopistojen ulkomaalaistaustaisten tutkijoiden ja opettajien profiilia sekä julkaisuaktiivisuutta tutkittiin

Ministry of Education and Culture 10.8.2016 14.56
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä tutkimus kuvaa suomalaisissa yliopistoissa työskentelevien ulkomaalaistaustaisten tutkijoiden ja opettajien profiilia sekä julkaisuaktiivisuutta vuosina 2012–2 014.

Vajaa viidennes (18 %) suomalaisten yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilökunnan henkilötyövuosista oli ulkomaalaisten tekemiä vuosina 2012–2014. Valtaosa (81 %) ulkomaalaisten tutkijoiden ja opettajien henkilötyövuosista sijoittuu tutkijanuran alkuvaiheeseen, uraportaille I ja II. Sen sijaan tutkijanurajärjestelmän korkeimmalla uraportaalla IV työskentelevien ulkomaalaisten tutkijoiden ja opettajien osuus on vain 6 prosenttia.

Tutkijanuran alkuvaiheessa Suomeen tullaan erityisesti Venäjältä, Kiinasta ja Intiasta. Sen sijaan urajärjestelmän huipulla työskentelevä pieni ulkomaalaistaustaisten professorien ja tutkimusjohtajien joukko on tyypillisimmin kotoisin tieteen keskusmaina pidetyistä Iso-Britanniasta, Saksasta ja Yhdysvalloista. Lähes kaksi kolmasosaa (63 %) suomalaisissa yliopistoissa työskentelevästä ulkomaalaistaustaisesta opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on miehiä.

Julkaisuaktiivisuustarkasteluissa mukana oli viisi tutkimukseen osallistunutta yliopistoa: Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto. Ulkomaalaisten ja suomalaisten tutkijoiden ja opettajien julkaisuaktiivisuus näyttäytyy eri tavoin tutkijanuran eri vaiheissa, eri tieteenaloilla, sukupuolten välillä ja yliopistoittain. Keskimäärin uran alkuvaiheessa (I ja II uraportaat) olevat suomalaiset opettajat ja tutkijat julkaisevat ulkomaalaisia kollegojaan määrällisesti enemmän. Sen sijaan urajärjestelmän vakiintuneimmassa vaiheessa, neljännellä uraportaalla toimivat ulkomaiset miehet ovat keskimäärin suomalaisia kollegojaan tuottavampia kaikilla kolmella tutkimuksessa käytetyllä julkaisuindikaattorilla tarkasteltuna. Ulkomaalaiset tutkijat ja opettajat julkaisevat myös suomalaisia kollegojaan suhteellisesti enemmän kansainvälisiä yhteisjulkaisuja kaikilla uraportailla.

Kokonaisuudessaan erot ulkomaisten ja suomalaisten tutkijoiden ja opettajien julkaisuaktiivisuudessa eivät ole niin suuria kuin aikaisemman tutkimuskirjallisuuden perusteella olisi ollut odotettavissa.

Lisätietoja:
- tutkijatohtori Reetta Muhonen, Tampereen yliopisto, puh. 050-3186156, [email protected]
- tutkija Anu Lyytinen, Tampereen yliopisto, [email protected]
- opetusneuvos Jukka Haapamäki, OKM, puh. 02953 30088

Ulkomaiset tutkijat ja julkaisuaktiivisuus (pdf)

Research