Skip to content

Oulun ja Lappeenrannan yliopistoille tunnustus avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta

Ministry of Education and Culture 22.11.2016 17.12
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tunnustuksia tutkimuksen avoimuutta edistävästä esimerkillisestä toiminnasta. Vuonna 2016 tunnustukset jaettiin kolmessa kategoriassa. Tunnustukset jaettiin pohjoismaisessa avoimen tieteen ja tutkimuksen foorumissa, Nordic Open Science and Research Forumissa 22.11. Foorumi on osa Suomen pohjoismaista puheenjohtajuusvuotta 2016.

Avoimen toimintakulttuurin kokonaisarvioinnissa parhaiten edistyneet organisaatiot: Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto Opetus- ja kulttuuriministeriö teki vuoden 2016 aikana selvityksen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toimintakulttuurin avoimuudesta. Parhaiten edistyneen organisaation palkinnon jakavat Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto.Palkinto tiedon saatavuuden edistämisestä:Seliina Päällysaho, Jaana Latvanen ja työryhmä (Seinäjoen ammattikorkeakoulu).Seliina Päällysahon, Jaana Latvasen sekä heidän työryhmänsä hankkeessa Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä on luotu erinomainen perusta koko ammattikorkeakoulukentän avoimen toimintakulttuurin edistämiseksi.Palkinto innovatiivisesta hyödyntämisestä:Mikko Tolonen työryhmineen, (Helsingin yliopisto) Digitaalisten aineistojen professori Mikko Tolonen tutkii yhdessätietojenkäsittelytieteilijä Leo Lahden ja tutkimusryhmän kanssa julkisen keskustelun kehitystä ja varhaismodernin ajan tiedontuotantoa Euroopassa. Hankkeen kaikki tutkimusaineistot ovat avoimesti käytettävissä. Hanke on avoin kaikille kiinnostuneille. Mikko Tolosen rooli on ollut olennainen HELDIG:n (Helsinki Center for Digital Humanities) perustamisessa.Avoin tiede tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Avoin tiede parantaa tutkimuksen laatua ja läpinäkyvyyttä sekä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta tiedon saatavuutta ja aineistojen uudelleenkäyttöä lisäämällä. Avoimuutta tutkimusympäristöissä voidaan edistää esimerkiksi selkeiden avoimuuden politiikkojen luomisella, tutkimustiedon elinkaaren hyvällä hallinnalla ja avoimuuteen liittyvää osaamista kasvattamalla.Lisätietoja: opetusneuvos Eeva Kaunismaa (OKM), puh. 050 566 9088