Skip to content

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan korona-avustushaut päättyivät − päätökset touko-kesäkuun aikana

Ministry of Education and Culture 26.5.2020 16.03
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koronatilanteessa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoita ns. korona-avustuksilla. Lisätukea myönnetään toimintaan, jonka harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset 13.3.−31.5.2020. Viimeiset avustushaut päättyivät 22. toukokuuta lukuun ottamatta taiteen perusopetuksen hakua, joka päättyi 25.5.2020.

Kulttuurin ja taiteen toimijoille suunnatut korona-avustukset

Ministeriöön saapui yhteensä 831 hakemusta kulttuurin ja taiteen toimijoilta. Avustusta haettiin 48,2 miljoonaa euroa. Yhteisöhakuun saapui 605 hakemusta. Valtionosuutta saavia museoita, teattereita ja orkestereita sekä kansallisia taidelaitoksia oli hakijoina 152. Taiteen perusopetukseen hakemuksia saapui 74 kappaletta. Lisäksi Taiteen edistämiskeskuksen hakuun saapui yksittäisten henkilöiden apurahahakemuksia yhteensä 5458 ja Suomen elokuvasäätiöön elokuva-alan hakemuksia 78.

Kaikki kolme kansallista taidelaitosta eli Kansallisgalleria, Suomen Kansallisooppera ja -baletti sekä Suomen Kansallisteatteri hakivat avustusta yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. 

Valtionosuuden piirissä olevista museoista, teattereista ja orkestereista avustusta haki 149 toimijaa 18,2 miljoonan euron edestä. Valtionosuuden piirissä on tällä hetkellä 124 museota, 57 teatteria ja 28 orkesteria. 

Luovien alojen, taiteen ja kulttuurin ammatillisten yhteisöjen toiminnan ja hankkeiden tulemiseen tarkoitettua avustusta haki noin 605 toimijaa, yhteensä 23,1 miljoonaa euroa. 

Ministeriö osoitti Taiteen edistämiskeskukselle (Taike) 8,7 miljoonaa euroa jaettavaksi ns. korona-apurahoina yksityishenkilöille sekä Suomen elokuvasäätiölle miljoona euroa myönnettäväksi elokuva-alalle. Taiken apurahojen hakuaika päättyi 15.5. ja Suomen elokuvasäätiön myöntämän elokuvateattereiden lisätoimintatuen haku 14.5.

Opetus- ja kulttuuriministeriön on tarkoitus tehdä päätökset korona-avustuksista 18.6.2020 mennessä.

UUTISTA KORJATTU KLO 16.20: Kulttuurin ja taiteen osalta ministeriöön saapuneiden hakemusten yhteismäärää ja euromäärää on korjattu.

Liikunnan ja urheilun korona-avustukset

Liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan turvaamiseen haettiin tukea yli 25 miljoonaa euroa. Hakemuksia saatiin yhteensä 1008 kappaletta. Tukea haettiin koronasta aiheutuvien haittojen lieventämiseen ja todennettujen kulujen kattamiseen, kuten palkkakustannuksiin, vuokriin ja saamatta jääneisiin tapahtumatuottoihin. Haetut summat vaihtelivat alle tuhannesta eurosta yli 200 000 euroon. Päätökset avustuksista pyritään tekemään kesäkuun aikana.

Liikunta- ja urheiluseurojen vaihtoehtoiseen toimintaan tarkoitettua avustusta haki 314 seuraa. Hakemusten yhteisarvo on 2,6 miljoonaa euroa. Tukea haettiin etävalmennuksen ja -ohjauksen järjestämiseen liittyviin kustannuksiin, kuten palkkakuluihin ja laitehankintoihin. Aluehallintovirastot pyrkivät tekemään päätökset tuen saajista kesäkuun puoleen väliin mennessä.

Ylimmän tason kilpasarjoille ja lajiliitoille suunnattua avustusta hakivat kaikki keskeiset palloilusarjoja järjestävät liitot sekä yksilölajeista Suomen hiihtoliitto. Hakemukset pyritään käsittelemään kesäkuun alkuun mennessä.

Valtakunnallisille liikunnan koulutuskeskuksille suunnattua avustusta hakivat kaikki 11 koulutuskeskusta. Tukea haettiin yhteensä 2,4 miljoonaa euroa. Tuki on tarkoitettu koronaviruksen aiheuttaman alijäämän kompensointiin. Päätökset koulutuskeskusten osalta pyritään tekemään toukokuun aikana.

Nuorisoalan korona-avustukset

Nuorisoalan toimijoita tuetaan kolmella eri avustusmäärärahalla koronaviruskriisin vaikutusten lieventämiseksi niiden toiminnassa.

Yksi korona-avustushauista oli tarkoitettu valtionapukelpoisuuden saaneille nuorisokeskuksille. Avustusta voidaan myöntää nuorisokeskusten yleishyödyllisen toiminnan alijäämän kompensoimiseen, joka aiheutuu koronaviruspandemian vaikutuksista. Kyseisiä keskuksia on yhdeksän ja ne kaikki ovat hakeneet avustusta. Avustuksia haettiin yhteensä lähes 1,9 miljoonaa euroa ja määrärahaa on käytettävissä 1,5 miljoonaa euroa. Avustuspäätökset pyritään tekemään touko-kesäkuun vaihteessa.

Toinen määräraha on tarkoitettu avustuskelpoisille nuorisoalan järjestöille. Avustuksen tarkoituksena on turvata järjestöjen toimintakykyä poikkeustilanteessa ja siten varmistaa, että järjestöt voivat tarjota nuorille merkityksellistä ja turvallista toimintaa sekä tukea myös muuttuneissa olosuhteissa. Avustuksia haki yhteensä 15 järjestöä, haettujen avustusten yhteismäärä on lähes 430 000 euroa. Määrärahaa on käytettävissä tämän ja ensi vuoden aikana yhteensä miljoona euroa. Hakemukset pyritään ratkaisemaan kesäkuun puoleen väliin mennessä.

Kolmas määräraha (1,5 miljoonaa euroa) on tarkoitettu koronaviruspandemiasta aiheutuviin nuorten työpajatoiminnan lisäkustannuksiin ja talouden alijäämään maalis-toukokuussa. Avustukset myönnetään aluehallintovirastojen kautta. Hakuun saapui 61 hakemusta, joissa haettiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Näitä hakemuksia koskevat päätökset pyritään tekemään 12.6. mennessä.

Määrärahoista päätettiin lisätalousarviossa

Hallitus esitti toisessa lisätalousarviossaan lisämäärärahaa, joilla helpotetaan koronasta kärsiviä kulttuurin ja liikunnan toimialoja. Eduskunta hyväksyi toisen lisätalousarvion 24. huhtikuuta.

Kulttuurin ja taiteen avustuksiin myönnettiin 40,3 miljoonan euron, taiteen perusopetuksen avustuksiin 3 miljoonan euron ja liikunnan avustuksiin 19,6 miljoonan euron määrärahalisäys. Huhtikuun lopussa käynnistyneet korona-avustushaut liittyivät näihin määrärahalisäyksiin.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Riitta Kaivosoja (kulttuuri- ja taidepolitiikka), p. 0295 3 30129
Ylijohtaja Esko Ranto (nuoriso- ja liikunta-asiat), p. 0295 3 30 115

Muualla verkossa

Korona-apuraha yksityishenkilöille (Taiteen edistämiskeskus)
Elokuvateatterien lisätoimintatuki (Suomen elokuvasäätiö)