Skip to content

Anna-Mari Vimparista keskustan ministeriryhmän valtiosihteeri

Maa- ja metsätalousministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriöPuolustusministeriöTyö- ja elinkeinoministeriöValtioneuvoston viestintäosastoValtiovarainministeriö
7.1.2021 13.52
Tiedote 4/2021

Valtioneuvosto nimitti torstaina 7. tammikuuta valtiotieteiden maisteri Anna-Mari Vimparin ministerien Annika Saarikko, Matti Vanhanen, Jari Leppä, Mika Lintilä ja Antti Kaikkonen valtiosihteeriksi 7.1.2021 lähtien. Valtiosihteeri nimitetään ministerin toimikaudeksi.

Samassa valtioneuvoston yleisistunnossa valtiosihteeri Vimpari vannoi virkavalan.

Anna-Mari Vimpari työskenteli ennen valtiosihteerin tehtävää keskustan eduskuntaryhmän pääsihteerinä ja sitä ennen mm. Miltton Networks Oy:n operatiivisena johtajana. Vimpari on toiminut myös pääministerien Mari Kiviniemi ja Matti Vanhanen EU-asioiden neuvonantajana sekä hallinto- ja kuntaministeri Kiviniemen erityisavustajana ja pääministeri Matti Vanhasen eduskunta-asioista vastaavana erityisavustajana.

Valtioneuvosto nimitti myös maatalous- ja metsätieteiden maisteri Kimmo Tiilikaisen ministerien Jari Leppä, Mika Lintilä ja Matti Vanhanen valtiosihteerin virkaan 7.1.2021 lukien. Tiilikainen on toiminut ministerien Leppä ja Lintilä valtiosihteerinä 12.12.2019 lukien.

Valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Hän avustaa ja edustaa ministeriä poliittisten linjausten muodostamisessa, ministeriöiden välisessä koordinoinnissa ja kantojen yhteensovittamisessa, hallitusohjelman toimeenpanossa ministerin toimialalla sekä EU-asioiden ja kansainvälisten tehtävien hoitamisessa.


Lisätietoja: valtiosihteeri Henrik Haapajärvi, p. 09 160 22006, valtioneuvoston kanslia, valtiosihteeri Anna-Mari Vimpari, p. 040 722 7028 ja valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen, p. 0295 16001

Annika Saarikko Antti Kaikkonen Jari Leppä Mika Lintilä