Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman tapahtumia ja aineistoja

Sivulle kootaan tietoja Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman keskeisistä tapahtumista. Lisätietoja ajankohtaisista tapahtumista saa kehittämisohjelman sihteeristöltä.

2018

22.11.2018
Kehittämisohjelman vuosiseminaari
Seminaarin aiheena on datanhallintaan ja laskentaan liittyvä osaaminen ja sen kehittämisedellytykset.  

 

Ohjausryhmän kokoukset

11.1.2018 Ohjausryhmän II kokous

16.4.2018 Ohjausryhmän III kokous

27.9.2018 Ohjausryhmän IV kokous

12.12.2018 Ohjausryhmän V kokous

 

Sidosryhmätapaamiset

 • Kansliapäälliköiden johtoryhmä 12.2.2018
  Kansliapäälliköt sitoutuivat kehittämään pitkäjänteisesti datalähtöiseen tutkimukseen tarvittavaa datanhallinta- ja laskentainfrastruktuuria sekä sen hyödyntämisessä tarvittavaa osaamista tutkimusorganisaatioissa siten, että korkeakoulujen lisäksi myös valtion tutkimuslaitokset voivat hyödyntää julkisessa tutkimuksessa datanhallinnan ja laskennan palveluja. CSC Oy:n tutkimusinfrastruktuuri ja siihen liittyvät palvelut on tarjottu valtion tutkimuslaitosten käyttöön samoilla käyttöehdoilla korkeakoulujen kanssa vuodesta 2018 alkaen.
 • Valtorin tutkimuslaitosfoorumi sekä Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi
 • Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu
 • Korkeakouluvision Digitalisaatio ja tekoäly korkeakoulujen muutoksen tukena -ryhmä
 • Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan ohjausryhmä; Lääketeollisuus RY
 • Tekoälyn uudet sovellukset fysikaalisten tieteiden ja tekniikan tutkimuksessa (AIPSE) 2018-2021, avajaisseminaari

 

Selvitykset

6.2.2018 Selvitys tutkimuslaitosten datanhallinnan ja tieteellisen laskennan tarpeista

Selvityksessä kuvataan valtion 12 tutkimuslaitoksen datanhallinnan ja laskennan sekä tietoliikenneyhteyksien rooli/tarve ja tulevaisuuden tavoitetila. Selvityksessä kartoitetaan myös laskentakapasiteetin yksilöityä tarvetta.

Selvitys toteutettiin haastattelemalla tutkimuslaitosten ylintä johtoa sekä heidän osoittamiaan henkilöitä syksyn 2017 aikana.

 

 

2017

13.11.2017 Tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden työpaja

Työpajan tavoitteena on koota mahdollisimman konkreettinen tilannekuva datanhallinnan ja laskennan tutkimusinfrastruktuuriin ja palveluihin kohdistuvista tarpeista eri tieteenaloilla ja tutkimusorganisaatioissa.

Ohjausryhmän kokoukset

18.9.2017 Ohjausryhmän I kokous

Sidosryhmätapaamiset

 • Tutkimusinfrastruktuurikomitea, UNIFI, ARENE
 • Tutkimus- ja innovaationeuvosto
 • ATT-hankkeen strategiaryhmä, Tutkimushallinnon tietovirrat ja tutkimustietovaranto -johtoryhmä, UNIFIn avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelmaa valmisteleva työryhmä
 • RDA Finland