Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman tapahtumia ja aineistoja

Sivulle kootaan ennakkotietoja Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelman keskeisistä tapahtumista. Lisätietoja ajankohtaisista tapahtumista saa kehittämisohjelman sihteeristöltä.

2018

 

11.1.2018 Ohjausryhmän II kokous

16.4.2018 Ohjausryhmän III kokous

27.9.2018 Ohjausryhmän IV kokous

11/2018 Kehittämisohjelman vuosiseminaari (alustava tieto)

 

6.2.2018 Selvitys tutkimuslaitosten datanhallinnan ja tieteellisen laskennan tarpeista

Selvityksessä kuvataan valtion 12 tutkimuslaitoksen datanhallinnan ja laskennan sekä tietoliikenneyhteyksien rooli/tarve ja tulevaisuuden tavoitetila. Selvityksessä kartoitetaan myös laskentakapasiteetin yksilöityä tarvetta.

Selvitys toteutettiin haastattelemalla tutkimuslaitosten ylintä johtoa sekä heidän osoittamiaan henkilöitä syksyn 2017 aikana.

 

22.11.2018 Kehittämisohjelman vuosiseminaari: Osaaminen datanhallinnan ja laskennan avaintekijänä 

Vuosiseminaarin aiheena on datanhallintaan ja laskentaan liittyvä osaaminen ja sen kehittämisedellytykset. 

 

2017

13.11.2017 Tutkijoiden ja tutkimusorganisaatioiden työpaja

Työpajan tavoitteena on koota mahdollisimman konkreettinen tilannekuva datanhallinnan ja laskennan tutkimusinfrastruktuuriin ja palveluihin kohdistuvista tarpeista eri tieteenaloilla ja tutkimusorganisaatioissa.

Sidosryhmätapaamiset

  • Tutkimusinfrastruktuurikomitea, UNIFI, ARENE
  • Tutkimus- ja innovaationeuvosto
  • ATT-hankkeen strategiaryhmä, Tutkimushallinnon tietovirrat ja tutkimustietovaranto -johtoryhmä, UNIFIn avoimen tieteen ja datan toimenpideohjelmaa valmisteleva työryhmä
  • RDA Finland

18.9.2017 Ohjausryhmän I kokous