Tekijänoikeutta koskevat EU-säädökset

Euroopan unionin jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädäntöjä on harmonisoitu direktiiveillä ja EU-asetuksilla. Direktiivit velvoittavat jäsenvaltioita saattamaan voimaan direktiivin säännökset kansallisessa lainsäädännössään. EU-asetukset ovat jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta.

Myös Suomen tekijänoikeuslainsäädännön kehittäminen liittyy EU direktiiveihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö osallistuu direktiivien ja muiden säädösten valmisteluun ja varmistaa kansallisella tasolla tapahtuvan kuulemisen avulla sen, että Suomen kannalta tärkeimmät asiat otetaan valmistelussa huomioon.

Tekijänoikeutta normittavia direktiivejä ja asetuksia ovat:

 • asetus teosten saavutettavassa muodossa olevien kappaleiden rajatylittävästä vaihdosta unionin ja kolmansien maiden välillä sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (ns. VIP-asetus), 2017/1563/EU
 • direktiivi  teosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi (ns. VIP-direktiivi), 2017/1564/EU
 • verkkosisältöpalveluiden siirrettävyyttä koskeva asetus, 2017/1128/EU
 • yhteishallinnointidirektiivi, 2014/26/EU
 • orpoteosdirektiivi, 2012/28/EU
 • tietokoneohjelmadirektiivi 91/250/ETY, 2009/24/EU
 • vuokraus- ja lainausdirektiivi 92/100/ETY, kodifioitu 2006/115/EY
 • satelliitti- ja kaapelidirektiivi 93/83/ETY
 • suoja-aikadirektiivi 93/98/ETY, kodifioitu 2006/116/EY, 2011/77/EU
 • tietokantadirektiivi 96/9/EY
 • tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi 2001/29/EY
 • kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksia koskeva direktiivi 2001/84/EY
 • teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskeva direktiivi 2004/48/EY

Muualla verkossa

Lisätietoja

Viveca Still, Tekijänoikeusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330297