Ison-Britannian erosopimusta koskevat neuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa 2018. Ylimääräinen Eurooppa-neuvosto vahvisti erosopimuksesta syntyneen yhteisymmärryksen ja hyväksyi yhteisen poliittisen julistuksen tulevan suhteen puitteista. Tämä merkitsi erosopimuksen hyväksymisprosessin käynnistymistä. Seuraavaksi sopimukselle on saatava Euroopan parlamentin ja Britannian parlamentin hyväksynnät.

Erosopimuksen mukaisen Britannian EU-eron vaikutukset

Erosopimus sisältää määräykset siirtymäaikajärjestelyistä. Mikäli erosopimus tulee voimaan, alkaa 31.12.2020 asti kestävä siirtymäkausi, jota voidaan tarvittaessa pidentää enintään kahdella vuodella. Siirtymäkaudella Britannia noudattaa täysimääräisesti EU:n perussopimuksia, EU-lainsäädäntöä ja EU:n kansainvälisten sopimusten velvoitteita, mutta EU:n päätöksentekoon se ei voi enää osallistua.

Mikäli erosopimus tulee voimaan, kaikki jatkuu kuten ennenkin ainakin vuoden 2020 loppuun asti. Tuona aikana on määrä neuvotella EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta ja siten järjestelyistä jatkossa.

Britannian sopimuksettoman EU-eron vaikutukset

Britannia ei ole toistaiseksi hyväksynyt erosopimusta. Sopimuksettoman eron riskin arvioidaan kasvaneen. EU komissio ja jäsenmaat varautuvat tilanteeseen, jossa Britanniasta tulisi EU:n ulkopuolinen maa (ns. kolmas maa) ja EU-säädösten soveltaminen Britanniassa lakkaisi.

Yleistietoa Brexitistä (VNK) 

Tietoa brexitin vaikutuksista opiskeluun, ulkomaanjaksoihin ja yhteistyöhankkeisiin Britannian ja Suomen välillä (OPH)