Valtion ylimääräinen urheilijaeläke

Valtion ylimääräinen urheilijaeläke voidaan myöntää urheilijalle, joka asuu tai on asunut pysyvästi Suomessa, tunnustukseksi hänen Olympiakisoissa saamastaan kultamitalista. Erityisestä syystä eläke voidaan myöntää myös merkittävästä kansainvälisestä urheilu-urasta.

Edellytyksenä eläkkeen myöntämiselle on se, että Eduskunta osoittaa valtion talousarviossa vuodelle 2019 tätä tarkoitusta varten määrärahan. Eläkettä ei ilman erityistä syytä saa myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 60 vuotta.

Eläke on veronalaista tuloa ja se voidaan myöntää täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä. Vuonna 2018 täysi eläke on 1 339,57 euroa ja osaeläke siitä puolet. Eläkkeen määrä vuonna 2019 vahvistetaan joulukuussa 2018.

Eläkettä myönnettäessä on otettava huomioon hakijan toimeentulomahdollisuudet. Eläke voidaan myöntää täytenä eläkkeenä, jos hakijan vuoden 2017 verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta jäävät alle urheilijaeläkkeen määrän.

Eläkettä ei myönnetä, jos hakijan vuoden 2017 verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta ylittävät talousarviossa vahvistetun täyden eläkkeen suuruuden kerrottuna kahdella.

Eläkkeen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö hakemuksesta saatuaan asiasta Suomen Olympiakomitea ry:n lausunnon. Eläkettä koskevat hakemukset käsitellään kerran vuodessa.

 

 

Hakuaika päättyy 28.12.2018 ja hakemukset toimitetaan seuraavaan osoitteeseen:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO
tai virka-aikana käyntiosoitteeseen:
valtioneuvoston jakelukeskus, Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.

Hakemukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat

  • Verotuspäätös viimeksi toimitetusta verotuksesta vuodelta 2017
  • Eläkepäätös ja eläkkeen suuruus bruttona/kk tai jos päätöstä ei vielä ole
  • Työeläkeote, josta tulee näkyä eläkearvio. Otteen saa omalta työeläkelaitokselta. Sen voi myös tilata verkkopalveluna osoitteesta www.tyoelake.fi tai Eläketurvakeskuksen palvelunumerosta 029 411 2801.
  • Lääkärin B-lausunto (alle 60-vuotiaat vedottaessa työkyvyttömyyteen)  
  • Muut tarpeelliset asiakirjat, joihin hakija haluaa vedota

Eläkettä ei voi hakea toisen puolesta.

 

 

Lisätietoja

ylitarkastaja Hannu Tolonen
puh: 0295 330314
[email protected]

hallinnollinen avustaja Helena Silvennoinen
puh: 0295 330290
[email protected]