Integrering av asylsökande och invandrare

Specialunderstödet är avsett för projekt som främjar asylsökandes och invandrares anpassning till det finländska samhället.

Understödet för att främja integration delas för första gången 2018 ut via Utbildningsstyrelsen, tidigare har undervisnings- och kulturministeriet ansvarat för ansökningsprocessen.

Ansökan öppnades 23.4.2018. Den digitala ansökan ska lämnas in via Utbildningsstyrelsens digitala system senast 25.5.2018 kl. 16.15.

Mer om understödet: Utbildningsstyrelsen

 

Redovisning för användningen av understödet ska göras senast det datum som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts i ärendehanteringstjänsten kan i fortsättningen redovisas i UKM:s ärendehanteringstjänst. 

Om ansökan om understöd har gjorts på papper ska redovisningen göras på en separat blankett.

2017

Ytterligare information

Direktör Kirsi Kangaspunta

tfn. 02953 30136

[email protected]