Perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet: erityisopetuksen laadun kehittäminen ja siihen liittyvä opettajien ja koulunkäyntiavustajien palkkaaminen ja opetusryhmäkoon pienentäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtion erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen vuosille 2017-2018.

Myönnettävä valtionavustus on yhteensä enintään 17 028 000 euroa. Haku koskee esi- ja perusopetusta.

Vuoden 2018 tasa-arvoavustukset haetaan Opetushallituksesta.

Koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, esi- ja perusopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen tarkoitettuja avustuksia haetaan vuonna 2018 Opetushallituksesta (http://oph.fi/).

Opetushallitus tiedottaa hakemisen aikataulusta myöhemmin erikseen. Aikaisempia vuosia koskeneiden tasa-arvoavustusten käytöstä raportoidaan edelleen opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Valtionavustuksen avulla edistetään tasa-arvoa ja erityisopetuksen laatua tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia sekä myös koulunkäyntiavustajia. Valtionavustuksella tuetaan haasteellisilla toiminta-alueilla toimivien koulujen toimintaedellytyksiä. Avustusta myönnetään niiden yleisopetuksen opetusryhmien pienentämiseksi, joissa tehostetun tuen tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaan/oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

Avustus myönnetään opetuksen järjestäjälle koulukohtaisesti, koulukohtaisten indikaattorien perusteella, käytettäväksi kouluihin ja koulujen toiminta-alueilla toimiviin päiväkotien esiopetusryhmiin. Opetuksen järjestäjä tekee päiväkotien ja koulujen esiopetusryhmiä koskevan kohdennuksen koulukohtaisten avustusten kokonaismäärästä. Haku koskee esi- ja perusopetusta.

Valtionavustushakemuksen on oltava opetus- ja kulttuuriministeriössä viimeistään 24.2.2017 klo 16.15.

Hakemuksen laadintaa varten tarvittavat indikaattoritiedot löytyvät alla olevista linkeistä:

Koulut ja oppilasmäärät löytyvät alla olevista linkeistä:

Avustusta myönnetään opetuksen järjestäjälle koulukohtaisesti seuraavien koulujen toiminta-alueita kuvaavien indikaattoreiden perusteella: 30–54-vuotiaiden vain perusasteen suorittaneiden osuus ikäluokasta, työttömyysaste ja vieraskielisten osuus. Erityisavustus tulee kohdentaa kouluille, joiden toiminta-alueella ylittyy vähintään yksi kolmen indikaattorin kansallisesta keskiarvosta.

Myönnetyt avustukset

2016
2017

Lisätietoja

Opetusneuvos Jussi Pihkala
puh. 02953 30256
[email protected]