FI SV

Nuorten työssäoppiminen ja oppisopimuskoulutus

Valtionavustukset nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen uudistamiseen. Toimenpideohjelma vuosille 2014-2016 on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta ja kehittää malleja, joissa yhdistyvät oppilaitos- ja oppisopimusmuotoinen koulutus.

Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna 2014 käynnistänyt toimenpideohjelman nuorten työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen uudistamiseksi. Toimenpideohjelman tavoitteena on lisätä nuorten oppisopimuskoulutusta, kehittää oppilaitosmuotoista ja oppisopimusmuotoista koulutusta yhdistäviä koulutusmalleja sekä nuorille suunnattua koulutusta ja työtä joustavasti yhdistäviä malleja. Toimenpiteet kohdennetaan alle 25-vuotiaille, vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa oleville nuorille.

Nuorten työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistamiseksi on valtionavustusta haettavana seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla (4 750 000 euroa)
  2. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakson hyvien käytäntöjen koonti (350 000 euroa)
  3. Korotettu koulutuskorvaus työnantajille 2016 (5 000 000 euroa)  

Valtionavustushaku oppisopimuskoulutuksen korotettuun koulutuskorvaukseen

Hakuasiakirjat 14.12.2016 - 30.1.2017

Kirje ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen järjestäjille 14.12.2016, OKM/238/522/2016
Liite 1 Korotettu koulutuskorvaus (xls)
Liite 2 Hakulomake korotettu koulutuskorvaus työnantajille (doc)

Hakemukset pyydetään toimittamaan 30.1.2017 mennessä allekirjoitettuina paperiversioina opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, PL 29, 00023 Valtioneuvosto. Käyntiosoite on Ritarikatu 2 b, Helsinki.
 

Lisätietoja

opetusneuvos Mari Pastila-Eklund
puh. 029 533 0249
mari.pastila-eklund@minedu.fi


opetusneuvos Jukka Lehtinen
puh. 029 533 0183
jukka.lehtinen@minedu.fi