Kulturtidskrifter

Statsunderstödet är avsett för kostnader för kulturtidskrifter som utkommer i tryck samt webbpublikationer.

Understöd för kulturtidskrifter kan sökas från Centret för konstfrämjande. Mer information: www.taike.fi

 

 

Redovisning för användningen av understödet ska göras senast det datum som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts i ärendehanteringstjänsten kan i fortsättningen redovisas i UKM:s ärendehanteringstjänst. 

Om ansökan om understöd har gjorts på papper ska redovisningen göras på en separat blankett.

Om ansökan om understöd har gjorts på papper ska redovisningen göras på en separat blankett: Utredninsblankett

20172016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010

Ytterligare information

Kulturråd Laura Mäkelä

0295330222

[email protected]