Kulttuurilehdet

Valtionavustus on tarkoitettu painetussa muodossa ilmestyvien kulttuurilehtien sekä verkkojulkaisujen kustannuksiin.

Avustukset kulttuurilehdille ovat haettavissa Taiteen edistämiskeskuksesta. Lisätietoja: www.taike.fi

 

 

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset voi jatkossa tehdä OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeilla tehdyistä avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Selvityslomake avustuksen käytöstä paperilla haettujen vuoden 2017 avustusten selvityksen tekoon. (Sähköisesti asiointipalvelun kautta haetuista avustuksista selvitys tehdään asiointipalvelussa.)

20172016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä

0295330222

[email protected]