Esitykset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2020 - 2023

Esitykset liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosille 2020 - 2023 ilmoitetaan aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa 31.12.2018 klo 16.15 mennessä. Hanke-esitysten jättäminen asiointipalvelussa sulkeutuu ilmoitetun määräajan päättyessä eikä esitystä voi sen jälkeen jättää. Esityksiä voi tehdä 26.11.2018 alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain neljää seuraavaa vuotta koskevan liikuntapaikkojen valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Suunnitelma on ohjeellinen ja valtionavustuksia haetaan aina erikseen. Rahoitussuunnitelmassa käsitellään vain hankkeet, joiden kustannusarviot ovat yli 700 000 (alv 0 %) euroa eli hankkeet, jotka kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toimivaltaan. Vuosittain laadittava rahoitussuunnitelma toimii pohjana varsinaisia avustushakemuksia koskevalle seuraavan vuoden käsittelylle ja päätöksenteolle.

Kuntien tulee liittää esitykseen ote kunnan investointiohjelmasta, yksityisiltä yhteisöiltä edellytetään suunnitelma hankkeen rahoituksesta. Lisäksi esitykseen tulee liittää karttakuvaus hankkeen sijoittumisesta vaikutusalueellaan.

Aluehallintovirastot laativat alueensa hankkeista vuosittaisen kiireellisyysjärjestyksen ja pyytävät siitä lausunnon alueelliselta liikuntaneuvostolta ja tarvittaessa maakunnan liitoilta. Aluehallintovirastot toimittavat oman alueensa hankkeiden kiireellisyysjärjestyksen perusteluineen kesäkuun loppuun mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö laatii koko maan hankkeita koskevan rahoitussuunnitelman ja pyytää siitä lausunnon valtion liikuntaneuvostolta. Rahoitussuunnitelma laaditaan seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vahvistaa suunnitelman yleensä marraskuussa, jonka jälkeen suunnitelma löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilta.

Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelma 2019 - 2022

Esitykset jätetään aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa.

Hakemuksen tulee olla tallennettuna ja lähetettynä sähköisessä asiointipalvelussa viimeistään maanantaina 31.12.2018 klo 16:15 mennessä. Haku asiointipalvelussa sulkeutuu ilmoitetun määräajan päättyessä eikä hakemusta voi sen jälkeen jättää. Tämän vuoksi kannattaa varautua ennakoimattomiin viivästystekijöihin ja varata hakemuksen tekemiseen riittävästi aikaa. Mahdollisissa asiointipalvelun häiriötilanteissa hakijaa pyydetään ottamaan yhteyttä alueensa aluehallintoviraston viranhaltijaan.

Hakija vastaa siitä, että hakemus saapuu perille määräaikaan mennessä.

Liikunta

Lisätietoja

Avustushakemukset ja rahoitussuunnitelmailmoitukset osoitetaan seuraaville aluehallintovirastoille, jotka antavat lisätietoja:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Sixten Wackström puh. +358 (0) 295 016 565 ([email protected]), Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 HÄMEENLINNA

Lounais-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Keijo Kuusela, puh. 0500 528 525 ([email protected]), Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22,
20801 TURKU

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ismo Myllyaho, puh. 0295 018 820 ([email protected]), Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 VAASA

Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Matti Ruuska, puh. 0295 016 521 ([email protected]), Itä-Suomen aluehallintovirasto, Torikatu 36 C, 80100 JOENSUU

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI)
Ulla Silventoinen, puh. 0295 017 663 ([email protected]), Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293. 90101 OULU

Lapin aluehallintovirasto (AVI)
Kai-Matti Joona, puh. 0400 538 115 ([email protected]), Lapin aluehallintovirasto, PL 8002, 96101 ROVANIEMI